Mokymo programos
Paslaugų vadyba
Valstybinis kodas: 621N20005
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos "Paslaugų vadyba" tikslas suteikti dalykinių žinių, ugdomų kompetencijų, gebėjimų parengti kompetentingus paslaugų vadybos specialistus privataus verslo įmonėms, viešojo sektoriaus institucijoms bei gebančius atlikti mokslo tyrimo darbus paslaugų srityje.
Studijuoti šią programą priimami asmenys, baigę universitetines pirmosios pakopos vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Be to, gali būti priimami kitų krypčių bakalaurai, turintieji vadybos programos pagrindinius dalykus (ne mažiau 20 kreditų).
Pagrindiniai studijų programos "Paslaugų vadyba" turinio ir struktūros akcentai: suteikti gilias teorines ir taikomąsias paslaugų teorijos, vadybos, marketingo, paslaugų internacionalizavimo ir tarptautinės prekybos, verslo politikos žinias, ugdyti kūrybingą bei kritiškai mąstančią asmenybę bei suformuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius.
Svarbiausios dėstomų dalykų grupės apima:
- Paslaugų, paslaugų vadybos ir marketingo teoriniai ir praktiniai dalykai ("Paslaugų teorija ir praktika", "Paslaugų kokybės vadyba" "Paslaugų marketingo valdymas", "Paslaugų vadybos teorija ir praktika", "Socialinės viešosios paslaugos", "Verslo paslaugos" ir kt.).
- Tarptautinio verslo dalykai ("Verslo politika", "Paslaugų internacionalizavimas ir tarptautinė prekyba").
- Tyrimų metodologija ("Tyrimų metodai", "Marketingo tyrimai", "Kompiuterizuoti verslo situacijų tyrimai").
Mokymo plane praktika atskirai nenumatyta, praktinės užduotys integruotos kiekvieno dalyko sudėtyje. Studijos baigiamos ginant baigiamąjį magistro darbą.
Baigusieji galės toliau mokytis vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Paslaugų vadybos specialistai gali dirbti vadybininkais arba užimti įvairaus lygio vadovaujančias pareigas paslaugų įmonėse, valstybinėse institucijose, savivaldybėse, nevyriausybinėse organizacijose, savo paslaugų verslo įmonėse.
Šie specialistai turi gebėti:
- Vadovauti įmonei (paslaugų) ar jos padaliniui nuolat kintančios ekonomikos sąlygomis, taikant įgytas dalykines žinias.
- Nuolat kintančios ekonomikos sąlygomis analizuoti, vertinti, prognozuoti paslaugų tendencijas, vartotojų poreikių pokyčius.
- Dalykiškai ir efektyviai komunikuoti su šalies ir užsienio verslininkais, partneriais, valstybinių institucijų, mokslo darbuotojais.
- Išmanyti rezultatyviai koordinuoti tarpininkų veiklą, siekiant jų veiksmų suderinamumo bei bendradarbiavimo.
- Savarankiškai formuluoti vidaus ir ES paslaugų problemas, teikiant jų sprendimo galimus variantus.
- Įvertinti valstybės institucijų politiką paslaugų šakų ir organizacijų atžvilgiu.
- Naudotis naujausiomis telekomunikacinėmis, informacinėmis priemonėmis bei jas taikyti savo veikloje.
- Vertinti ir diegti technines, organizacines ir funkcines paslaugų vadybos naujoves.
- Pagrįsti darbuotojų motyvavimo ir darbo apmokėjimo sprendimus;
- Pritaikyti paslaugų vadybos teorines žinias paslaugų organizacijų veikloje;
- Atlikti paslaugų marketingo tyrimus siekiant įgyti konkurencinio pranašumo rinkose;
- Susieti teorines žinias su kintančios praktinės veiklos situacijomis.
Baigusieji turi žinoti:
- paslaugų teorijas, jų taikymo galimybių praktikoje, turizmo ir kituose paslaugų versluose, komercinių sandorių sudarymo procesuose;
- paslaugų marketingo valdymo bei paslaugų vadybos teorijas, jų naujas tendencijas ir taikymo galimybes įmonėje;
- esamą situaciją paslaugų internacionalizavimo ir tarptautinės prekybos jomis bei galimus pokyčius ekonomikos krizės sąlygomis;
- kaip panaudoti tyrimo metodų, marketingo tyrimų metodologiją praktinėje veikloje.
Baigusieji turi mokėti:
- bendrauti žodžiu ir raštu, vartojant lietuvišką ir tarptautinę paslaugų terminologiją;
- konstruktyviai dalyvauti mokslinėse diskusijose;
- pagrįsti savo išvadas ir pasiūlymus argumentais ir faktais;
- individualiai dirbti mokslo tiriamąjį darbą;
- kaupti, rinkti, sisteminti ir skleisti informaciją.
Paslaugų vadybininkams reikalingos įgimtos ir įgytos verslumo savybės, žingeidumas naujovėms, mokslo tyrimams, noras tobulėti ir siekti iškelto tikslo, t.y. būti kūrybinga, kritiškai mąstančia asmenybe, gebančia analizuoti, vertinti ir priimti racionalius spendimus paslaugų verslo ir jo vadybos veikloje.
Studijuoti šią programą priimami asmenys, baigę universitetines pirmosios pakopos vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Be to, gali būti priimami kitų krypčių bakalaurai, turintieji vadybos programos pagrindinius dalykus (ne mažiau 20 kreditų).
Baigę šią programą paslaugų vadybos specialistai gali įsidarbinti:
- privačiose paslaugų įmonių, organizacijų paslaugų organizavimo, pardavimo, pirkimo, marketingo ir kituose padaliniuose;
- viešojo sektoriaus įmonėse, organizacijose;
- steigti savo paslaugų verslo įmones ir joms vadovauti;
- aukštosiose mokyklose dirbti pedagoginį, mokslo tiriamąjį darbą.
Dalis darbuotojų turinčių gerus paslaugų vadybos ir su ja susijusius teorinius ir praktinius pagrindus gali sėkmingai kopti profesinės karjeros laiptais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju