Mokymo programos
Personalo vadyba
Valstybinis kodas: 621N60001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinis studijų programos "Personalo vadyba" tikslas - parengti aukštos profesinės kvalifikacijos, plačios erudicijos, modernius personalo vadybos specialistus, siekiančius karjeros specifinėje profesinėje veikloje.
Priimami ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei ir kitų krypčių universitetinių studijų bakalaurai. Kitų krypčių stojantiesiems reikalinga ne mažiau 20 kreditų iš vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programų pagrindų dalykų. Stojamųjų egzaminų nėra. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš diplomo priedo programos pagrindų dalykų bei baigiamojo egzamino (darbo) pažymių sumos. Atsižvelgiama į šių dalykų pažymius: mikroekonomika, makroekonomika, marketingas, finansinė apskaita, informacinės sistemos, informacijos ir komunikacijos technologijos, vadyba, du pasirenkamieji dalykai.
Pagrindiniai studijų dalykai:
" apimantys visas pagrindines organizacijos veiklos sferas: "Strateginis valdymas", "Tyrimo metodai", "Tarpkultūrinė lyginamoji vadyba", "Visuotinės kokybės vadyba", "Lyderiavimas", "Projektų valdymas", "Finansinės atskaitomybės analizė", "Organizacijos įvaizdžio valdymas", "Žinių valdymas", "Pokyčių valdymas".
" specializuoti dalykai, kurie leistų efektyviai dirbti savo specializacijos srityje: "Žmogiškųjų išteklių valdymas", "Organizacinė elgsena", "Atlyginimų valdymas", "Organizacijų teorija ir projektavimas", "Darbo santykių reguliavimas".
Mokymo plane praktika atskirai nenumatyta, praktinės užduotys integruotos kiekvieno dalyko sudėtyje.
Studijų laikotarpio metu studentai nuosekliai nagrinėja pasirinktą baigiamojo magistro darbo temą teoriniu bei praktinius aspektu, pirmojo semestro pabaigoje apgindami mokslo tiriamojo darbo teorinę dalį, antrojo - praktinę dalį, trečiojo - magistro baigiamąjį darbą.
Baigus personalo vadybos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo krypties doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Magistro studijų programa "Personalo vadyba" skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos personalo valdymo specialistus pelno siekiančioms, nepelno organizacijoms, valstybės institucijoms bei mokslo ir mokymo įstaigoms. Personalo valdymo specialistai gali dirbti karjeros grandinėje nuo eilinio tarnautojo organizacijos personalo valdymo padalinyje iki personalo direktoriaus arba veikti, kaip konsultantai valdymo konsultavimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Baigę studijų programą "Personalo vadyba" privalo turėti atitinkamas kompetencijas:
Funkcines kompetencijas:
" gebėjimas atlikti visas personalo valdymo funkcijas bendros įmonės strategijos rėmuose;
" planuoti ir atlikti organizacijos žmogiškojo kapitalo diagnostiką;
" operatyviai mobilizuoti darbuotojus įmonės tikslų pasiekimui, strategijos formavimui ir vykdymui;
" įvertinti kitų įmonių konkurencinę grėsmę ir sugebėti optimaliai valdyti brangstančius ir mobilėjančius žmogiškuosius išteklius;
" savarankiškai priimti vadybinius sprendimus samdant, įvertinant, atlyginant už darbą, nustatant mokymo poreikį, formuojant įmonės socialinę politiką
Pažintines kompetencijas:
" žinoti naujausias personalo valdymo teorijas ir metodus, personalo diagnostikos principus, personalo valdymo teorijų taikymo praktikoje principus, vidinės komunikacijos principus;
" žinoti užsienio šalių personalo valdymo technologijas, pasinaudojant užsienio šalių autorių darbais;
" generuoti hipotezes, formuluoti diagnostikos tikslus personalo ugdymo srityje;
" žinoti, kaip planuoti ir profesionaliai atlikti organizacijos žmogiškojo kapitalo tyrimus.
Bendrasias kompetencijas:
" formuoti ir įtvirtinti efektyvias komunikacijas vidinėje ir išorinėje aplinkoje, vykdyti komandos lyderio funkcijas.
" turėti mokslo tiriamųjų ir analitinių įgūdžių;
" mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti su darbuotojais, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius bei priimti vadybinius sprendimus, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
" būtina orientacija į tikslą, pasirengimas imtis atsakomybės, gebėjimas dirbti komandoje.
Atitinkamą magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal personalo vadybos studijų programą.
Studijuoti priimami ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei ir kitų krypčių universitetinių studijų bakalaurai. Kitų krypčių stojantiesiems reikalinga ne mažiau 20 kreditų iš vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programų pagrindų dalykų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti personalo valdymo specialistu nėra pripažįstami.
Magistrai, baigę personalo vadybos studijas, turi kelis pagrindinius karjeros kelius:
" dirbti praktinį personalo valdymo darbą, darant karjerą nuo eilinio personalo skyriaus tarnautojo iki personalo direktoriaus;
" dirbti konsultantais vadybos klausimais;
" tęsti tyrėjo arba pedagogo karjerą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju