Mokymo programos
Tarptautinio verslo vadyba
Valstybinis kodas: 621N20006
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos "Tarptautinio verslo vadyba" tikslas - sudaryti galimybes moksliniu pagrindu pažinti dinamišką tarptautinę verslo aplinką bei ugdyti žinias ir įgūdžius, būtinus sėkmingai verslo vadybos praktikai.
Studijuoti šią programą priimami asmenys, baigę universitetines pirmosios pakopos vadybos ir verslo administravimo krypties studijas.
Svarbiausios dėstomų dalykų grupės apima:
a) tarptautinės įmonės veiklos ir valdymo klausimus ("Tarptautinės įmonės valdymas", "Tarptautinis verslas ir internacionalizacija", "Žmonių išteklių valdymas tarptautinėse korporacijose");
b) tarptautinės (globaliosios) verslo aplinkos pažinimo ir veiklos joje klausimus ("Ekonomikos globalizavimas", "ES vidaus rinka ir pasaulinio ūkis", "Tarptautinė prekybos politika", "Tarpkultūrinė vadyba");
c) įmonės prisitaikymo prie tarptautinių rinkų įvairovės klausimus ("Globaliojo marketingo valdymas", "Tarptautinio marketingo tyrimai", "Tarptautinio marketingo tyrimai").
Mokymo plane praktika atskirai nenumatyta, praktinės užduotys integruotos kiekvieno dalyko sudėtyje. Papildomos praktinės žinios įgyjamos bendraujant su į užsiėmimus kviečiamais verslo atstovais.
Nuo antrojo semestro studentai nuosekliai nagrinėja pasirinktą temą teoriniu bei praktiniu aspektu (atlikdami savarankišką tyrimą), antrojo semestro pabaigoje apgindami mokslo tiriamojo darbo teorinę dalį, trečiojo - praktinę dalį, ketvirtojo - Magistro baigiamąjį darbą.
Baigusieji studijų programą galės toliau mokytis doktorantūroje socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo kryptyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Tarptautinio verslo vadybos žinios ir magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti tarptautinio verslo vadybos specialistais tarptautinėse ir nacionalinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose ir kitose organizacijose, kuriose kuriami bei įgyvendinami tarptautiniai projektai.
Tarptautinio verslo vadybos specialistai turi gebėti:
- analizuoti tarptautinės verslo aplinkos būklę bei tendencijas,
- vertinti savo įmonės galimybes veikti tarptautinėje terpėje,
- kurti ir įgyvendinti įmonės tarptautinės plėtros strategijas,
- tirti kitų šalių rinkas ir pritaikyti jų savybes atitinkančius marketingo veiksmus.
Tam magistrai turi žinoti:
- teorinius modelius, aiškinančius tarptautinių verslo procesų turinį ir dinamiką,
- teorinius įmonių sąveikos su skirtingomis rinkomis pagrindus ir atitinkamų marketingo metodų naudojimo galimybes,
- metodus ir priemones, kurie padėtų toliau savarankiškai tobulinti tarptautinio verslo vadybos įgūdžius.
Šios programos magistrai turi turėti pagrindines vadybos darbui būtinas asmenines savybes: analitinį ir kūrybinį mąstymą, komunikabilumą, organizuotumą. Be to, būtina orientacija į tikslą, pasirengimas imtis atsakomybės, gebėjimas dirbti komandoje.
Kadangi rengiami viduriniosios ir aukštesniosios grandies specialistai, tokią kvalifikaciją galima įgyti tik universitetinėse antrosios pakopos studijose.
Studijuoti šią studijų programą priimami asmenys, baigę universitetines pirmosios pakopos vadybos ir verslo administravimo krypties studijas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administratoriumi nėra pripažįstami.
Baigusieji studijas magistrai gali dirbti viduriniojoje ar aukštesniojoje įmonių bei organizacijų valdymo grandyje. Vadybos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti tarptautinio verslo vadybos specialistais tarptautinėse ir nacionalinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose ir kitose organizacijose, kuriose kuriami bei įgyvendinami tarptautiniai projektai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju