Mokymo programos
Europos viešasis administravimas
Valstybinis kodas: 621L22001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos Europos viešojo administravimo specialistus, žinančius apie Europos Sąjungos institucijas ir jų veiklą įtakojančius veiksnius, suprantančius Europos Sąjungos institucijų sąveikos formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos vykdomas politikas ypatumus, gebančius analizuoti ir vertinti Europos Sąjungos institucijas ir politikos formavimo bei įgyvendinimo procesus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji viešojo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: lyginamąjį viešąjį administravimą, ES teisės harmonizavimą ir įgyvendinimą, Europos Teisingumo teismo jurisprudenciją, interesų grupių veiklą ES institucijose, makroekonominės politikos analizę, ES institucijas ir sprendimų priėmimo procedūras, ES teisę ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Europos viešojo administravimo studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Europos viešojo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti viešojo administravimo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešojo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti Europos viešojo administravimo specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs viešojo administravimo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti konkrečias Europos Sąjungos politikas, rengti rekomendacijas šių politikų įgyvendinimo trūkumams šalinti;
- žinoti Europos Sąjungos institucijas ir jų veiklą įtakojančius veiksnius, Europos Sąjungos institucijų sąveikos formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos vykdomas politikas ypatumus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Viešojo administravimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Europos viešojo administravimo studijų programą.
Norintiems siekti viešojo administravimo magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Europos viešojo administravimo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję viešojo administravimo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valdininkais Europos Sąjungos institucijose, Europos Sąjungos ekspertais ir specialistais Lietuvos valstybinėse institucijose, privačiose ir nevyriausybinėse struktūrose, organizacijose ir institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju