Mokymo programos
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas: 621L22002
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo specialistus, išmanančius pagrindines viešojo administravimo paradigmas ir teorinius modelius, viešojo administravimo sistemų funkcionavimo principus, gebančius vykdyti svarbias viešojo sektoriaus reformas, organizuoti efektyvų valstybės institucijų darbą bei spręsti viešosios politikos problemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Lietuvos Respublikos administracinę teisę, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, lyginamąjį viešąjį administravimą, žmogiškųjų išteklių valdymą, makroekonominės politikos analizę, strateginį planavimą, viešuosius finansus, ES institucijas ir sprendimų priėmimo procedūras, vietos savivaldą ir teritorinį valdymą bei kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus viešojo administravimo studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Viešojo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti viešojo administravimo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešojo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti viešojo administravimo specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs viešojo administravimo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti viešojo administravimo teorinius modelius taikyti praktinių reiškinių analizėje, suprasti viešosios politikos formavimo procesus, analizuoti ir vertinti konkrečias viešąsias politikas bei rengti rekomendacijas šių politikų įgyvendinimo trūkumams šalinti;
- žinoti pagrindines viešojo administravimo paradigmas ir teorinius modelius, viešojo administravimo sistemų funkcionavimo principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Viešojo administravimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal viešojo administravimo studijų programą.
Norintiems siekti viešojo administravimo magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti viešojo administravimo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję viešojo administravimo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valdininkais Europos Sąjungos ir Lietuvos viešojo administravimo institucijose, viešosios politikos ekspertais ir specialistais Lietuvos valstybinėse, privačiose ir nevyriausybinėse organizacijose ir institucijose, viešosios politikos tyrėjais mokslo ir akademinėse institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju