Mokymo programos
Skandinavų filologija
Valstybinis kodas: 621R60001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Skandinavų filologijos studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos skandinavų filologijos magistrus, sudaryti studentams galimybę plėsti ir gilinti turimą filologinį išsilavinimą supažindinant juos su bendrosios ir skandinavų kalbotyros raida, šakomis bei įvairių lingvistinių mokyklų teorijomis ir toliau ugdant mokslinių tyrimų įgūdžius bei kultūrą; ugdyti sąmoningas, savo pilietinę atsakomybę suvokiančias, ne tik individualiems tikslams, bet ir daugiatautės ir daugiakalbės, skirtingų kultūrinių tradicijų saistomos visuomenės gerovei kūrybingai dirbančias asmenybes, grindžiančias savo darbą humanizmo ir demokratijos vertybėmis.
Skandinavų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems (skandinavų) filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti skandinavų filologijos magistrais. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Nefilologinių studijų absolventai laiko stojamąjį egzaminą.
Būsimieji skandinavų filologijos magistrai studijuoja bendruosius filologijos dalykus (bendrąją kalbotyrą, semantiką, kalbų tipologiją ir lingvistinę pragmatiką), gilinasi į pasirinktą skandinavų kalbą ir studijuoja gilinamojo lygio dalykus. Tai sinchroniniai ir diachroniniai kalbotyros dalykai (skandinavų kalbų gretinamoji gramatika, skandinavų kalbų kontaktai ir kt.) bei senosios ir šiuolaikinės skandinavų kultūros dalykai (edų ir skaldų poezija, islandų sagos, kultūros kanonizacija Skandinavijoje, šiuolaikinė Skandinavijos kinematografija, šiuolaikinės skandinavų literatūros tendencijos, Skandinavijos visuomenės ir valstybės modelis).
Praktika studijų programoje nenumatyta.
Studijų programa baigiama viešai ginamu baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam skandinavų filologijos magistrantūros studijas ir sėkmingai apgynusiam baigiamąjį darbą suteikiamas skandinavų filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigę skandinavų filologijos studijų programą absolventai gali tęsti studijas humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose, dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslo ir studijų institucijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Skandinavų filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos, žiniasklaidos ir verslo institucijose, kur reikia gerų užsienio (skandinavų) kalbų gebėjimų ir kultūrų išmanymo; vertėjais (ES ir Lietuvoje), administratoriais, kultūros darbuotojais, konsultantais, projektų vadovais, vadybininkais, tarptautiniais koordinatoriais ir kt.
Asmuo, įgijęs skandinavų filologijos magistro kvalifikaciją, turi gebėti:
" vertinti kultūrinį kontekstą, spręsti teorines ir praktines problemas;
" savarankiškai atlikti tyrimus;
" interpretuoti empirinę medžiagą;
" kritiškai ir logiškai raštu ir žodžiu dėstyti savo idėjas;
" atlikti su kalba susijusias analitines užduotis;
" gyventi žinių visuomenėje;
" taikyti teoriją praktikoje;
" sklandžiai, nuosekliai ir argumentuotai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu;
" dirbti savarankiškai ir komandoje;
" reikšti savo požiūrį į keliamą problemą bei jį pagrįsti ir apginti;
" planuoti laiką, organizuoti darbą ir dirbti komandoje;
" nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus bei siekti naujų;
" taikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius profesinėje arba mokslinėje veikloje.
Skandinavų filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal skandinavų filologijos studijų programą. Lietuvoje tokius specialistus rengia tik Vilniaus universitetas.
Norintiems siekti skandinavų filologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti skandinavų filologijos specialistu nėra pripažįstami.
Baigę šią programą absolventai gali dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, įvairiose kultūros, švietimo, leidybos, žiniasklaidos ir (skandinavų) verslo institucijose, kur reikia gerų užsienio kalbų gebėjimų ir kultūrų išmanymo.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju