Mokymo programos
Slavų kalbotyra
Valstybinis kodas: 621Q18001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos slavų kalbotyros specialistus, gebančius analizuoti ir vertinti įvairias lingvistines mokyklas ir teorijas, atlikti mokslinį tyrimą, rašyti mokslinį darbą, kelti ir atskleisti hipotezes, formuluoti tyrimo uždavinius bei tikslus, interpretuoti gautus duomenis, naudojant įvairias teorines paradigmas, moksliškai argumentuoti formuluojamus teiginius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji slavų kalbotyros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: bendrąją kalbotyrą, lyginamąją slavų kalbų gramatiką, kalbų tipologiją, literatūrinių slavų kalbų istoriją, gretinamąją slavų kalbų gramatiką ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiam suteikiamas slavų kalbotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus slavų kalbotyros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Slavų kalbotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti slavų kalbotyros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti slavų kalbotyros specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti formuluoti tyrimo uždavinius bei tikslus, interpretuoti gautus duomenis, naudodamas įvairias teorines paradigmas, moksliškai argumentuoti formuluojamus teiginius, atlikti mokslinį tyrimą, rašyti mokslinį darbą, kelti ir atskleisti hipotezes;
- žinoti įvairias lingvistines mokyklas ir teorijas, mokslinių tyrimų atlikimo metodus, rezultatų apibendrinimo ir interpretavimo būdus, argumentacijos techniką;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal slavų kalbotyros studijų programą.
Norintiems siekti slavų kalbotyros magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti slavų kalbotyros specialistu nėra pripažįstami
Įgiję filologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą mokslo institutuose ir aukštosiose mokyklose, dirbti įvairiose mokslo, kultūros, švietimo institucijose, žiniasklaidoje, knygų leidyboje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju