Mokymo programos
Visuotinė literatūra
Valstybinis kodas: 621Q20002
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos visuotinės literatūros specialistus gebančius naudotis literatūros istorijos ir teorijos sąvokomis, atrinkti, palyginti, analizuoti ir įvertinti literatūros tekstus istoriniu ir dabarties požiūriu, kritiškai ir analitiškai mąstyti, atlikti tekstologinius tyrimus, apibendrinti turimus duomenis bei padaryti mokslinio pobūdžio išvadas, savo mintis sklandžiai reikšti raštu ir žodžiu gimtąją ir užsienio kalbomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji visuotinės literatūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: literatūros mokslo metodologiją, humanitarinių mokslų metodologiją, literatūros filosofiją, naratologiją, šiuolaikinę teksto teoriją, šiuolaikinę teksto analizę, literatūros semiotiką, šiuolaikinę estetiką, modernizmą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiam suteikiamas visuotinės literatūros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus visuotinės literatūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Visuotinė literatūros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti visuotinės literatūros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti visuotinės literatūros specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti atrinkti, palyginti, analizuoti ir įvertinti literatūros tekstus istoriniu ir dabarties požiūriu, kritiškai ir analitiškai mąstyti, atlikti tekstologinius tyrimus, apibendrinti turimus duomenis bei padaryti mokslinio pobūdžio išvadas, savo mintis sklandžiai reikšti raštu ir žodžiu gimtąją ir užsienio kalbomis;
- žinoti istorijos ir teorijos sąvokas, literatūros ir humanitarinių mokslų metodologiją, tekstologinių tyrimų metodus, literatūrinių tekstų analizės principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal visuotinės literatūros studijų programą.
Norintiems siekti visuotinės literatūros magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuotinės literatūros specialistu nėra pripažįstami
Įgiję visuotinės literatūros magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, dirbti įvairiose kultūros, švietimo, mokslo institucijose, leidyklose, redakcijose, mokslinėse bibliotekose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju