Mokymo programos
Literatūros antropologija ir kultūra
Valstybinis kodas: 621Q20003
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Literatūros antropologojos ir kultūros magistrantūros studijų programa gilina lietuvių bei užsienio literatūros istorijos ir teorijos studijas, jas papildydama šiuolaikinėmis tarpdalykinėmis literatūros ir kultūros antropologijos disciplinomis. Į šią programą priimami filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys bei asmenys, turintys bet kurį kitą humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį, išlaikę egzaminą iš visuotinės ir lietuvių literatūros istorijos ir literatūros teorijos. Pagrindinis studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos filologus (galinčius konkuruoti ne tik Lietuvos bet ir Europos Sąjungos darbo rinkoje), perteikti jiems naujausių literatūros ir kultūros analizės žinių, suformuoti profesinius literatūros ir kultūros kritikos bei mokslinio tiriamojo darbo sugebėjimus; išmokyti tyrimo metodų bei išugdyti praktinių kultūros interpretacijos ir teksto kritikos įgūdžių; suformuoti humanitarine etika pagrįstas profesines vertybes; parengti profesinės praktikos (literatūros ir kultūros istorijos tyrimo, literatūros ir kultūros kritikos, sociokultūrinės analizės, edukacinės, mokslinės, kultūrinės žurnalistikos, etc. veiklos) sritims.
Programoje numatyti bendrieji dalykai (Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, poststruktūralizmas; Literatūros antropologija; Klasikinė ir modernioji teksto kritika; Literatūros fenomenologija; Naujųjų laikų literatūra: religinės sąmonės antropologija; Rytų ir Vidurio Europos poezijos kanonas; Literatūriniai tapatybės modeliai; Stačiatikių kultūra ir vakarai; Literatūra ir politinė mintis), kuriems skiriama 42 kreditai. Specializuotiems pasirenkamiesiems dalykams skiriama 18 kreditų, moksliniam tiriamajam ir magistro baigiamajam darbui - 20 kreditų.
Mokslo tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas, pradedamas 1 semestre, pasirinkus mokslinio tiriamojo darbo vadovą ir temą, 2 semestre gilinamasi į literatūrą, studijuojama tyrimų metodologija, 3 semestre kryptingai atliekamas mokslo tiriamasis darbas, o 4 semestre darbas yra baigiamas, pateikiant jį pagal priimtus rašto darbų reikalavimus ir viešai ginant.
Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos humanitarinių mokslų krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Literatūros antropologijos ir kultūros absolventai gali dirbti įvairiose kultūrinio ir socialinio darbo srityse, reikalaujančiose aukštos kvalifikacijos filologinio išsilavinimo. Tai yra: literatūros ir kultūros kritikais ir analitikais, redaktoriais, leidėjais, literatūros vadybininkais valstybinėse žiniasklaidos, kultūros ir mokslo institucijose (redakcijose, leidyklose, žiniasklaidos įstaigose, savivaldybėse, etc.), taip pat nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.
Šią studijų programą baigę absolventai turi gebėti analizuoti sociokultūrinius reiškinius savarankiškai ir komandoje; taikyti žinias ir analizės įgūdžius naujoje aplinkoje, daugiadalykiniuose kontekstuose; dirbti vadovaudamiesi bendražmogiškomis ir profesinės etikos normomis; suvokti literatūros ir kultūros istorijos procesus ir įvertinti naujausius kultūros ir literatūros reiškinius; tarpininkauti populiarinant Lietuvos literatūros ir kultūros istoriją pasaulyje; nuolat mokytis, tobulinti įgytas profesines žinias, įgūdžius, vertinti ir tirti naujus istorinius ir šiuolaikinės kultūros ir jos sklaidos būdus ir galimybes.
Literatūros antropologijos ir kultūros absolventai remiasi plačiomis literatūros ir kultūros istorijos ir teorijos žiniomis (lietuvių ir užsienio literatūros istorijos ir šiuolaikinės literatūros, literatūros teorijos, literatūros antropologijos, religinės literatūros, daugiakultūrinio ir daugiakalbio Lietuvos literatūrinio paveldo, etc), turi metodologinių kultūros filosofijos įgūdžių, geba analizuoti ir įvertinti grožinį ir negrožinį tekstą, analizuoti lietuvių ir užsienio literatūros ir kultūros fenomenus. Šios žinios ir gebėjimai taikomi švietimo, kultūros, socialinės rūpybos ir verslo sistemose ir realizuojami pagrindinėse filologo profesinės veiklos funkcijose: literatūros ir kultūros kritiko ir analitiko, redaktoriaus, plataus spektro kultūros veikėjo, įvairiažanrės literatūros ir tekstų kūrėjo.
Literatūros antropologijos ir kultūros magistrantūros studijų programą gali rinktis studentai, įgiję ne žemesnį nei filologijos (arba kitų humanitarinių mokslų) bakalauro laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį humanitarinį išsilavinimą.
Literatūrologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti tik universitetuose (kitu būdu įgytos kvalifikacijos nepripažįstamos).
Ši magistrantūros studijų programa skirta įgyti aukštą asmeninę ir profesinę kompetenciją, leidžiančią dirbti labai plataus spektro sociokultūrinį darbą valstybinėse ir privačiose institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose šalies kultūros ir švietimo politikas, plėtoti privačią kūrėjo ar vadybininko iniciatyvą. Literatūrologijos magistras gali rinktis ir mokslinės akademinės veikos karjerą bei tęsti studijas filologijos doktorantūroje, dirbti aukštojoje mokykloje ar literatūros bei kultūros tyrimų institutuose, muziejuose, specializuotose mokslinėse bibliotekose ir kitur.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju