Mokymo programos
Ekonominė analizė ir planavimas
Valstybinis kodas: 621L10003
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos "Ekonominė analizė ir planavimas" tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos inovatyvius ekonomistus, gebančius kurti bei taikyti ekonomikos procesų sisteminės analizės ir matematinio modeliavimo metodus tarptautinių bei šalies ekonomikos sektorių ir ūkio subjektų veiklos analizei, jų raidos ir plėtros prognozavimui, planavimui ir valdymui. Svarbus ir kitas programos tikslas: ugdyti būsimus visuomenės lyderius - kūrybingas, savarankiškas ir iniciatyvias asmenybes, gebančias iškelti naujas idėjas, organizuoti ir vadovauti kolektyvų darbui.
Į studijas konkurso tvarka priimami ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei kitų krypčių bakalaurai. Stojantieji turėtų būti gerai įsisavinę ekonometrijos pagrindus, gebėti pasitelkti matematiką ekonominių reiškinių analizei.
Studijų programą "Ekonominė analizė ir planavimas" galima sąlyginai suskirstyti į tris kompetencijų ugdymo blokus:
" 1 blokas - privalomos "Taikomosios ekonometrijos", "Mikroekonominė analizės" bei "Makroekonominės analizės" žinios ir jų taikymo įgūdžiai;
" 2 blokas skirtas dar gilesniam ekonominių procesų analizės metodų bei modeliavimo instrumentų pažinimui ir įsisavinimui. ("Matematinių ekonominės analizės metodų", "Ekonometrinės analizės" ir kt. disciplinos);
" 3 blokas skirtas sisteminio požiūrio į socialinius-ekonominius procesus ugdymui, įvairių ekonomikos sričių bei tarpdisciplininių aspektų pažinimui ("Ekonomikos globalizavimo", "Finansų rinkų", "Audito teorijos ir praktikos" ir kt. disciplinos).
Ketvirtajame semestre studentai atlieka profesinę praktiką ir vadovaujami katedros dėstytojo, rengia baigiamąjį magistro darbą.
Studijų programos "Ekonominė analizė ir planavimas" magistrų įgyjamų žinių tarpdisciplininis bei analitinis pobūdis suteikia jiems galimybę sėkmingai studijuoti analitinės pakraipos ekonomikos, vadybos ir administravimo (verslo, viešojo administravimo) mokslo krypčių doktorantūrose - Lietuvoje ir užsienyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Studijų programos "Ekonominė analizė ir planavimas" absolventas gali užimti analitiko ir projektų vadovo vietą įmonėse, finansinėse bei valstybės valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose. Įvairiapusiškas išsilavinimas bei gilūs analitiniai gebėjimai, optimalių sprendimų paieškos įgūdžiai leidžia siekti karjeros akademinėje ir viešojo administravimo srityse.
Studijas baigę absolventai privalo gebėti:
" atpažinti, modeliuoti ir interpretuoti socialinius-ekonominius reiškinius, pasitelkdami šiuolaikines ekonomikos mokslo paradigmas bei aukšto lygio mikro- bei makroekonominės analizės žinias;
" konstruoti socialinių-ekonominių procesų modelius, atlikti jų analizę ir teoriškai interpretuoti gautus analizės rezultatus;
" taikyti kiekybinės analizės ir matematinio modeliavimo techniką įvairių šalies ekonomikos sektorių bei ūkio subjektų veiklos analizei, jų raidos ir plėtros prognozavimui, planavimui ir valdymui;
" atlikti empirinius įvairaus lygio -įmonės, šakos, regiono, valstybės, globalių procesų- ekonominių bei verslo problemų tyrimus ir parengti jų sprendimo rekomendacijas.
Studijų metu studentai supažindinami su naujausiomis ekonomikos mokslo paradigmomis bei su ekonomika susijusiomis tarpdisciplininėmis teorijomis, įgyja žinių apie globalines, regionines bei nacionalines ekonomikos raidos tendencijas bei jas aiškinančias teorijas, ugdo sisteminį požiūrį.
Programa siekiama ugdyti būsimus visuomenės lyderius - kūrybingas, savarankiškas ir iniciatyvias asmenybes, gebančias iškelti naujas idėjas, organizuoti ir vadovauti kolektyvų darbui, našiai dirbti komandoje.
Tokią kvalifikaciją galima įgyti tik universitetinėse antrosios pakopos studijose.
Į studijas konkurso tvarka priimami ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei kitų krypčių bakalaurai.
Įvairiapusiškas išsilavinimas bei gilūs analitiniai gebėjimai, optimalių sprendimų paieškos įgūdžiai programos absolventams leidžia sėkmingai lipti karjeros laiptais finansinėse bei valstybės valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose, akademinėje ir viešojo administravimo srityse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju