Mokymo programos
Finansai
Valstybinis kodas: 621L10004
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti ekonomikos magistrus, gebančius kritiškai vertinti ekonomikos bei finansų teorijas ir tyrimo metodus, suteikti pakankamas žinias, būtinas analizuoti finansines problemas makrolygyje ir priimti pagrįstus sprendimus aukščiausiame valdymo lygyje, supažindinti su tarptautinių finansų institucijų ir finansų rinkų raida, tikslais ir uždaviniais, jų vaidmeniu pasaulinėje ekonomikoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: finansinę apskaitą, ekonominę ir pinigų sąjungą, makroekonominę analizę, makroekonominę analizę, tarptautinius finansus, bankų vadybą, ekonominės konjunktūros tyrimus, ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus finansų magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Finansų studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti profesionaliais finansų specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio analitiko ir vadovo darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti biudžeto, mokesčių sistemos, finansų ir valdymo problemas įmonės, valstybės bei tarptautiniu lygiu bei kurti jų sprendimo modelius, planuoti ir įgyvendinti su tarptautine plėtra susijusias strategijas, analizuoti bei vertinti tarptautinės finansų sistemos raidą bei aktualius klausimus ir mokėti gautą patirtį taikyti, priimti finansų vadybos sprendimus įmonės ar organizacijos aukščiausiu lygiu;
- žinoti finansines problemas makrolygyje ir priimti pagrįstus sprendimus aukščiausiame finansų valdymo lygyje, šalies globalinius pokyčius, būtinus biudžeto sistemos ir mokesčių politikos tobulinimui;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais.
Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal finansų studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti finansų ministerijose, mokesčių inspekcijose, verslo įmonėse, finansų ir vyriausybinėse institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju