Mokymo programos
Ekonominė politika
Valstybinis kodas: 621L10005
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos "Taikomoji makroekonomika" tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos specialistus efektyviam makroekonomikos problemų sprendimui, susipažinusius su naujausiomis makroekonomikos ir tarptautinės ekonomikos teorijomis bei tyrimo metodais, turinčius pakankamas teorines ir metodines žinias, būtinas ekonominių procesų analizei bei pagrįstų ir adekvačių sprendimų priėmimui.
Studijuoti šią studijų programą priimami ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei ir kitų krypčių universitetinių studijų bakalaurai. Kitų krypčių stojantiesiems reikalinga ne mažiau 20 kreditų iš ekonomikos studijų programų pagrindų dalykų. Stojamųjų egzaminų nėra. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš diplomo priedo programos pagrindų dalykų bei baigiamojo egzamino (darbo) pažymių sumos.
Būsimi taikomosios makroekonomikos specialistai studijuoja 10 privalomųjų dalykų ("Mikroekonominė analizė", "Makroekonominė analizė", "Ekonomikos globalizavimas", "Investicinių projektų analizė", "Finansų rinkos", "ES konkurencijos ir pramonės politika", "Ekonominės konjunktūros tyrimai" ir kt.) ir 4 iš 9 pasirenkamųjų dalykų ("Tarptautinė prekybos politika", "Valstybinių įstaigų administravimas", "ES darbo ir socialinė politika", "Strateginis valdymas", "Makroekonominių procesų prognozavimas" ir kt.).
Specializacijų nėra.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa "Taikomoji makroekonomika" baigiama magistro baigiamuoju darbu. Šis darbas yra antrame ir trečiame semestruose vykdomų mokslo tiriamųjų darbų tąsa. Apgynus magistro baigiamąjį darbą, studentui suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus magistro studijų "Taikomoji makroekonomika" programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigus studijų programą "Taikomoji makroekonomika" suteikiama ekonomikos magistro kvalifikacija tinkama ir reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio ekonomisto-analitiko darbą.
Asmuo, baigęs studijų programą "Taikomoji makroekonomika" ir įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi:
gebėti atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti ekonominius-socialinius duomenis, kritiškai analizuoti ekonomines problemas šakos, valstybės bei tarptautiniu lygiu bei kurti jų sprendimo modelius, formuoti ekonomikos plėtros strategijas, efektyviai spręsti iškylančias socialines ir regionines problemas;
- žinoti naujausias makroekonomikos ir tarptautinės ekonomikos teorijas bei tyrimo metodus;
- gebėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais.
Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomisto darbą nėra pripažįstami kaip ekonomikos magistro kvalifikacija.
Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti ekonomikos bei socialinės rūpybos srityse valdymo institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose, gamybos ir paslaugų sferoje bei siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudotos ne tik ekonomikos žinios ir įgūdžiai, bet ir įgyti bendrieji gebėjimai
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju