Mokymo programos
Socialinis darbas
Valstybinis kodas: 621L50001
Kodas pagal ISCED: 51276
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos profesinės kompetencijos socialinius darbuotojus, žinančius naujausius pasiekimus socialinio darbo srityje, pagrindinius socialinių problemų sprendimo būdus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji socialinio darbo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: darbo teisę, Europos Sąjungos socialinę politiką, kokybinį tyrimą, socialinių institucijų vadybą, sociokultūrinį identitetą bei atskirtis ir kt.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: socialinė politika, socialinis darbas su vaikais ir jaunimu.
Vykdoma profesinė praktika socialinės apsaugos sistemoje. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tiesioginio darbo su klientu, poreikių nustatymo, pagalbos proceso planavimo socialinių paslaugų organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus socialinio darbo studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinio darbo krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti socialinio darbo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs socialinio darbo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti diegti socialinę politiką praktikoje, organizuoti socialines paslaugas, atlikti darbo rinkos politikos analizę, dirbti su individais, jų grupėmis, bendruomenėmis, strategiškai planuoti, vadovauti, inicijuoti socialinius pokyčius, spręsti kliento problemas, nustatyti socialinės pagalbos poreikį, koordinuoti pagalbos teikimą, bendradarbiauti su kitomis socialinės pagalbos įstaigomis, atlikti tyrimus
- žinoti pagrindinius socialinės apsaugos įstatymus ir poįstatyminius dokumentus, naujausius pasiekimus socialinio darbo srityje
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Socialinio darbo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbo magistro kvalifikacijos reikia turėti socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti visose socialinės apsaugos sistemos grandyse: savivaldybių rūpybos ir globos skyriuose, globos institucijose, ugdymo įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju