Mokymo programos
Organizacinė psichologija
Valstybinis kodas: 621S15001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos organizacinės psichologijos specialistus, išmanančius psichologiją ir edukologiją, turinčius profesinius problemų sprendimo, svarstymo ir mokslinio tyrimo darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, gebančius atlikti mokslinius tyrimus bei apdoroti statistinius rezultatus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji psichologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: darbo motyvaciją, darbo psichologiją, organizacijų konsultavimą, personalo vadybą, mokymą organizacijose ir kitus dalykus.
Vykdoma profesinė praktika įvairiose organizacijose, kuriose dirba aukščiausios kvalifikacijos organizacijų psichologai, vadovaujantys studentų praktikai. Praktinių studijų trukmė ? 640 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami planavimo, organizavimo, tyrimų atlikimo, problemų išsiaiškinimo, konsultavimo, metodų parinkimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus organizacinės psichologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Organizacinės psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti psichologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti organizacinės psichologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs psichologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti planuoti bei atlikti tyrimus organizacijose, kvalifikuotai parinkti tyrimo metodus, pagrįsti išvadas bei rekomendacijas darbo analizės, personalo atrankos, darbo atlikimo vertinimo, personalo mokymo, darbuotojų motyvavimo, permainų valdymo, komandų formavimo, vadovavimo efektyvumo didinimo, personalo ugdymo srityse, taikyti, teoriškai analizuoti, planuoti organizacijų konsultavimo procesą, jį susieti su konsultavimo tikslais, įvertinti konsultavimo efektyvumą, teoriškai pagrįsti ir praktiškai atlikti mokslinį savo darbo efektyvumo įvertinimą;
- žinoti svarbiausias organizacinės psichologijos teorines paradigmas, organizacijų konsultavimo proceso principus, tyrimo metodų būdus, jų atlikimo tvarką, rezultatų interpretavimo būdus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Psichologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal organizacinės psichologijos studijų programą.
Norintiems siekti psichologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti organizacinės psichologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję psichologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti psichologu valstybinėse ir verslo organizacijose, organizacijų konsultavimo ir mokymo organizacijose, imtis privačios organizacijų konsultavimo praktikos.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju