Mokymo programos
Pedagoginė psichologija
Valstybinis kodas: 621S18001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos pedagoginės psichologijos specialistus, išmanančius psichologiją ir edukologiją, turinčius profesinius problemų sprendimo, svarstymo ir mokslinio tyrimo darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, gebančius atlikti mokslinius tyrimus bei apdoroti statistinius rezultatus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji psichologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kokybinius tyrimo metodus, individualiosios psichologijos metodus klinikoje ir mokykloje, humanistinę egzistencinę psichoterapiją, šeimos psichologinį konsultavimą, vaikų psichologinį konsultavimą ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika švietimo institucijose, pedagoginėse-psichologinėse tarnybose, centruose, teikiančiuose psichologines paslaugas vaikams ir jaunimui, profesinės karjeros centruose. Praktinių studijų trukmė ? 640 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tyrimų atlikimo, statistinių rezultatų apdorojimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus pedagoginės psichologijos studijų programą, studijas galima tęsti psichologijos krypties doktorantūros studijų programoje.
Pedagoginės psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti psichologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti pedagoginės psichologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs psichologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kelti profesinius tikslus, išskirti prioritetines veiklos sritis, planuoti ir organizuoti veiklą, kūrybiškai bei kritiškai vertinti situaciją, informacijos šaltinius, konstruktyviai spręsti uždavinius ir moksliškai samprotauti, rinkti informaciją apie kliento patiriamų sunkumų pobūdį, parinkti ir taikyti tinkamus intervencijos metodus bei konsultavimo būdus, analizuoti konsultavimo ir intervencijos procesą, įvertinti jo rezultatus, aptarti tai su klientu, rašyti psichologinio įvertinimo išvadas bei rekomendacijas;
- žinoti psichologinio įvertinimo metodų validumą ir patikimumą, jų taikymo galimybes, psichologinio konsultavimo procesą, intervencijos metodus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Psichologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pedagoginės psichologijos studijų programą.
Norintiems siekti psichologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pedagoginės psichologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję psichologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose, meninio ir sportinio ugdymo bei profesinėse mokyklose, pedagoginėse - psichologinėse tarnybose, taip pat gali siekti karjeros sveikatos apsaugos, socialines rūpybos bei kitose srityse, kur naudotinos jo psichologijos žinios bei specialieji gebėjimai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju