Mokymo programos
Psichologija
Valstybinis kodas: 621S10001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Psichologijos magistrantūros studijų programa turi 5 šakas: edukacinę, socialinę, sveikatos, kognityviąją ir vaiko psichologiją. Į šią programą priimami tik psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį (arba jam prilygstantį aukštąjį psichologijos išsilavinimą) turintys asmenys. Psichologijos bakalauro diplomas turi būti įgytas pagal studijų programą, atitinkančią Psichologų rengimo reglamento reikalavimus. Pagrindinis studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos psichologus (galinčius konkuruoti ne tik Lietuvos bet ir Europos Sąjungos darbo rinkoje), perteikti jiems naujausių psichologijos žinių, suformuoti profesinius uždavinių sprendimo ir mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius; išmokyti tyrimo metodų bei išugdyti statistinių rezultatų apdorojimo įgūdžių; suformuoti psichologo etika pagrįstas profesines vertybes; parengti atskiroms profesinės praktikos (edukacinės, socialinės, sveikatos, kognityviosios ir vaiko psichologijos) sritims.
Visos psichologijos studijų programos šakos turi bendruosius dalykus (šiuolaikiniai psichologinių tyrimų ir statistinės analizės metodai, psichologinių paslaugų vadyba, krizių ir traumų psichologija, žmogaus neuropsichologija), kuriems skiriama 15 kreditų. Atskirų šakų specialiesiems dalykams skiriama 29 kreditai, profesinei praktikai - 16 kreditų, moksliniam tiriamajam ir magistro baigiamajam darbui - 20 kreditų.
3-me semestre studentai atlieka profesinę praktiką, kuri reikalinga įgyti atitinkamas praktines kompetencijas, apjungiant žinias, gebėjimus, įgūdžius ir vertybines orientacijas. Praktika atliekama įvairiose institucijose (valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose) prižiūrint profesionaliems psichologams. Praktikos atsiskaitymui studentas pateikia praktikos ataskaitą ir ją gina.
Mokslo tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas, pradedamas 1 semestre, pasirinkus mokslinio tiriamojo darbo vadovą ir temą, 2 semestro metu gilinamasi į literatūrą, studijuojama tyrimų metodologija, 3 semestre kryptingai parenkama praktika, kuri geriau padėtų įsisavinant mokslinio darbo problematiką, o 4 semestre darbas yra baigiamas, pateikiant jį pagal priimtus rašto darbų reikalavimus ir viešai ginant.
Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos psichologijos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos magistrantūros studijų programą (įvairias jos šakas) baigę absolventai galės dirbti psichologais valstybinėse institucijose (švietimo, mokymo ir ugdymo, socialinių paslaugų, socialinės globos ir rūpybos, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, sveikatos ugdymo, reabilitacijos bei krizių centruose ir pan.), taip pat nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.
Šią studijų programą baigę absolventai turi gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir komandoje; taikyti žinias ir spręsti problemas naujoje aplinkoje, daugiadalykiniuose kontekstuose; dirbti vadovaujantis bendražmogiškomis ir profesinės etikos normomis; aiškiai bei nedviprasmiškai pateikti savo išvadas ir rekomendacijas, taip pat jas pagrindžiančias psichologijos žinias specialistams ir nespecialistams; tarpininkauti sprendžiant konfliktus; nuolat mokytis ir tobulinti įgytas profesines žinias bei įgūdžius; panaudoti tyrimo duomenis atitinkamos srities veiklos kokybei tobulinti; įvertinti konsultavimo ir psichologinio poveikio rezultatus, aptarti juos su klientais; ugdyti visuomenės psichologinę kultūrą ir pan.
Psichologijos magistrantūros studijų programos absolventai remiasi plačiomis psichologinėmis žiniomis (vaiko, krizių ir traumų psichologijos, neuropsichologijos, socialinės, kognityviosios, sveikatos psichologijos, psichologinio įvertinimo ir pan.), taikydami jas darbui švietimo, socialinės rūpybos, sveikatos, teisėsaugos ir verslo sistemose. Šios žinios, mokėjimai ir įgūdžiai realizuojami pagrindinėse psichologo profesinės veiklos funkcijose: psichologinio įvertinimo, konsultavimo, tiesioginės intervencijos, vertinant įvairias tyrimų, mokymo ir elgesio modifikavimo programas.
Psichologijos magistrantūros studijų programą gali rinktis studentai, įgiję ne žemesnį nei psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį psichologijos išsilavinimą. Psichologo magistro kvalifikaciją galima įgyti tik universitetuose (kitu būdu įgytos kvalifikacijos nepripažįstamos).
Ši magistrantūros studijų programa skirta įgyti aukštą asmeninę ir profesinę kompetenciją, leidžiančią jos turėtojams dirbti privačiai ir įvairiose institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose šalies sveikatos, švietimo, socialinės pagalbos ir kitas politikas. Psichologijos magistrantūros studijų programą baigę absolventai galės tęsti studijas psichologijos doktorantūroje, taip pat papildyti psichologijos tyrėjų ir dėstytojų gretas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju