Mokymo programos
Specialioji pedagogika
Valstybinis kodas: 621X17001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos profesinės kompetencijos pedagogus, darbui su specialiųjų poreikių vaikais, mokančius pažinti neįgalius (specialiųjų poreikių) ugdytinius, konsultuoti kitus pedagogus ir tėvus specialiojo ugdymo klausimais, žinančius naujausius pasiekimus specialiojo ugdymo srityje, pagrindinius integruoto ugdymo sprendimo būdus. Suteikti galimybę specializuotis siauresnėje neįgalumo srityje (darbui su sutrikusios klausos ir regos mokiniais, protiškai atsilikusiais vaikais, turinčiais specifinių mokymosi negalių, fizinių ir elgesio sutrikimų) Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji specialieji pedagogai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: neuropsichologiją ir neuropatologiją, pedagoginio tyrimo metodus, integruotą ugdymą, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, vaikų psichiatriją ir psichoterapiją ir kt.
Vykdoma profesinė praktika ugdymo bei socialinėse institucijose. Praktinių studijų trukmė - 280 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami planavimo, organizavimo, darbo su specialiųjų poreikių ugdytiniais, bendravimo, problemos nustatymo bei įvertinimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
Baigus specialiosios pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Specialiosios pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti edukologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Specialiojo pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti specialiojo pedagogo darbą.
Asmuo, įgijęs specialiojo pedagogo kvalifikaciją, turi:
- gebėti aptikti ir įvertinti vaikų specialiuosius poreikius, mokyti įvairias negales turinčius vaikus ir lavinti jų įgūdžius, diegti naujoves pedagoginėje praktikoje, organizuoti integruotą ugdymą, konsultuoti pedagogus ir tėvus specialiojo ugdymo ir kasdienio gyvenimo su neįgaliu vaiku klausimais
- žinoti naujausius pasiekimus specialiojo ugdymo srityje, pagrindinius integruoto ugdymo sprendimo būdus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Specialiojo pedagogo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal specialiosios pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti specialiojo pedagogo kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti specialiuoju pedagogu nėra pripažįstami.
Įgiję specialiojo pedagogo kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo grandyse: specialiosiose ir bendrojo lavinimo mokyklose, dienos centruose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybose, rūpybos ir globos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju