Mokymo programos
Užsienio kalbų mokymas
Valstybinis kodas: 621X20001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti edukologijos magistrus, gebančius prisidėti prie kuriamos integralios mokytojų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo sistemos, orientuotos į kintantį mokytojo vaidmenį žinių visuomenėje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: šiuolaikiniai kalbų mokymo metodai, ankstyvojo užsienio kalbų mokymo specifika, kalbų politika ir globalizacija.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus užsienio kalbų mokymas studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose
Užsienio kalbų mokymas studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems tapti edukologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų/vokiečių kalbos dėstytojo darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kvalifikuotai dėstyti anglų ar vokiečių kalbą, vadovauti kalbų mokymo procesui atsižvelgdamas į besimokančiųjų poreikius, motyvaciją, mokymosi galimybes, organizuoti pedagogų kvalifikacijos kėlimą savo darbo vietose, pastebėti ir spręsti iškilusias problemas, susijusias tiek su kalbų mokymu, tiek su besimokančiojo asmenybe, kritiškai vertinti ištaikyti šiuolaikines užsienio kalbų mokymo teorijas ir praktikas, rengti mokymo medžiagą bei programas, savarankiškai visais aspektais analizuoti užsienio kalbą, taikyti savo darbe mokslinių tyrimų metodus
- žinoti modernius mokymo metodus ir šiuolaikines informacijos technologijas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Edukologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal užsienio kalbų mokymas studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos bakalauro kvalifikaciją ir įgijusiems mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti edukologijos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kolegijose bei kitose mokymo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju