Mokymo programos
Fizikinės technologijos ir jų vadyba
Valstybinis kodas: 621J50001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti fizikinės technologijos ir jų vadybos specialistus, gebančius darniai modeliuoti ir eksperimentiškai tirti medžiagų elektronines savybes ir jų darinių charakteristikas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji fizikinės technologijos ir jų vadybos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: fizikinę kinetiką, kietųjų kūnų elektroniką, optoelektroniką, organinių medžiagų fiziką, elektroninių reiškinių modeliavimą ir kt.
Vykdoma mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami medžiagų elektroninių savybių tyrimų, rezultatų aprašymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas medžiagų mokslo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus medžiagų mokslo magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Fizikinės technologijos ir jų vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos, medžiagų mokslo ir elektronikos inžinerijos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos fizikinių technologijų ir jų vadybos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Medžiagų mokslo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos fizikinės technologijos ir jų vadybos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs medžiagų mokslo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti modeliuoti ir eksperimentiškai tirti medžiagų elektronines savybes ir jų darinių charakteristikas, projektuoti elektronines grandines;
- žinoti kondensuotų medžiagų, skirtų elektronikai, fiziką, technologiją ir tyrimo metodus, elektroninių darinių ir įtaisų veikos principus;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais.
Medžiagų mokslo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikinės technologijos ir jų vadybos studijų programą.
Norintiems siekti medžiagų mokslo magistro kvalifikacijos, reikia turėti fizikos, medžiagų mokslo ir elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti medžiagų mokslo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję medžiagų mokslo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti universitetuose, fizinių mokslų tiriamuosiuose institutuose, bei su medžiagų mokslu ir elektronika susijusiose įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju