Mokymo programos
Optoelektronikos medžiagos ir technologijos
Valstybinis kodas: 621J50002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti optoelektronikos medžiagų ir technologijų specialistus, gebančius pažinti, kurti ir pritaikyti moderniąsias technologijas, realizuoti idėjas efektyviai gamybinei, ūkinei ir eksperimentinei veiklai, didinti Lietuvos pramonės konkurencingumą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji optoelektronikos medžiagų ir technologijų specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: medžiagų mikroskopijos metodus, organinės optoelektronikos technologijas, netvarkių medžiagų fiziką ir technologijas, optoelektronikos prietaisų fiziką ir technologijas ir kt.
Vykdoma mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 360 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami moderniųjų technologijų kūrimo, informacinių technologijų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas medžiagų mokslo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus optoelektronikos medžiagų ir technologijų magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Optoelektronikos medžiagų ir technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos, chemijos, medžiagų mokslo ar elektronikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos optoelektronikos medžiagų ir technologijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Medžiagų mokslo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos optoelektronikos medžiagos ir technologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs medžiagų mokslo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvaldyti perspektyviausius organinių ir neorganinių puslaidininkių šviesos šaltinius, saulės elementų gamybos technologijas, kitus elektronikos krypčių hibridines technologijas, dirbti ir diegti optoelektronikos technologijas pramonės įmonėse, vykdyti eksperimentinius ir fundamentaliuosius tyrimus mokslo institucijose, generuoti naujas idėjas ir kurti naujus konkurencingus produktus, įgyvendinti inovacinius aukštųjų technologijų projektus;
- žinoti naujausias mokslo ir technologijų plėtros problemas;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais.
Medžiagų mokslo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal optoelektronikos medžiagų ir technologijų studijų programą.
Norintiems siekti medžiagų mokslo magistro kvalifikacijos reikia turėti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai medžiagų mokslo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję medžiagų mokslo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti universitetuose, institutų mokslinėse laboratorijose, taikomosios, inovacinės ar technologinės pakraipos elektronikos pramonės įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju