Mokymo programos
Lazerinė technologija
Valstybinis kodas: 621J50003
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti lazerinės technologijos specialistus, gebančius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus ir daryt apibendrinančias išvadas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji lazerinės technologijos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: lazerinę techniką, lazerinės spinduliuotės ir medžiagos sąveiką, netiesinę optiką, optines sistemas, optinių ir lazerinių elementų technologijas ir kt.
Vykdoma mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami eksperimentų atlikimo, duomenų apibendrinimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas medžiagų mokslo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lazerinės technologijos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Lazerinės technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos lazerinės technologijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Medžiagų mokslo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos lazerinės technologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs medžiagų mokslo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais, atlikti kryptingus eksperimentus ir analizuoti bei apibendrinti jų rezultatus, atlikti eksperimentus, naudojant šiuolaikines technologijas bei techninę įrangą, suvokti mokslo ir gamybos ryšį;
- žinoti naujausias mokslo ir technologijų plėtros problemas;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais
Medžiagų mokslo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lazerinės technologijos studijų programą.
Norintiems siekti medžiagų mokslo magistro kvalifikacijos, reikia turėti fizinių ar technologijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai medžiagų mokslo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję medžiagų mokslo magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse bei techninio aptarnavimo sferoje, lazerių ir optinės technologijos srityje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju