Mokymo programos
Verslo informatika
Valstybinis kodas: 621I20001
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos verslo informatikos specialistus, gebančius profesionaliai analizuoti verslo įmonės informacijos srautus, nustatyti kritinius verslo sėkmei informacijos srautų kanalus, numatyti ir ekonomiška pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus, kurti verslo aplinkos ir organizacijų veiklos modelius, taikyti juos sprendimo paramos sistemose, projektuoti, diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos sistemas, skirtas gamybos ir verslo įmonėms.
Verslo informatikos magistro programa užtikrina galimybę paruošti kvalifikuotus specialistus, kurie būtų gerai įsisavinę informatikos/IT ir vadybos-ekonomikos bei finansų valdymo dalykus. Programoje įtrauktos studijos apie verslo informacijos sistemų modeliavimą, projektavimą ir realizavimą bei naujų IT modelių/metodų (skaitinis intelektas) kūrimą ir tyrimus.
Be suteikiamų žinių, programa padeda ugdyti studentų analitinį mąstymą ir gebėjimus, lavinti bendravimo ir kooperavimo įgūdžius, skatinti kūrybiškumą ir kritinį mastymą. Savo tarpdisciplininiu pobūdžiu ir skirtingų mokslo šakų derme verslo informatikos specialybė užima specifinę vietą kitų informatikos specialybių tarpe. Specialybės tarpdiscipliniškumas atitinka pasaulines specialistų rengimo tendencijas, kuriose pabrėžiama žinių iš skirtingų sričių integravimo svarba.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji verslo informatikos magistrai studijuoja šiuos dalykus: daugiaterpes technologijas, duomenų apsaugą, finansinės rizikos valdymą, organizacijų informacinę architektūrą, duomenų modeliavimo ir paieškos metodus, neoroninius tinklus ir neuroskaičiavimus, žinių bazes ir ekspertines sistemas ir kt. Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informacijos sistemų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo informatikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių ar socialinių mokslų srities doktorantūros programose.
Verslo informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos ir verslo vadybos ir administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti informacijos sistemų magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informacijos sistemų magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo informatikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs informacijos sistemų magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti profesionaliai analizuoti verslo įmonės informacijos srautus, nustatyti kritinius verslo sėkmei informacijos srautų kanalus, numatyti ir ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus, taikyti verslo aplinkos ir organizacijų veiklos modelius sprendimo paramos sistemose, projektuoti, diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos sistemas;
- žinoti duomenų apsaugos sistemas, daugiaterpes technologijas,finansinių rizikų valdymą, verslo statistinės analizės metodus, organizacijų informacinės architektūros modelius;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Informacijos sistemų magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo informatikos studijų programą.
Norintiems siekti informacijos sistemų magistro kvalifikacijos reikia turėti informatikos ar verslo vadybos ir administravimo studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo informatikos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję informacijos sistemų magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti verslo įmonėse, švietimo organizacijose, pramonėje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju