Mokymo programos
Knygotyra
Valstybinis kodas: 621P90001
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tyrėjus, gebančius kritiškai vertinti knygų ir joms giminingų leidinių gamybos, sklaidos ir vartojimo procesus, juos organizuoti ir valdyti, knygos tyrimuose taikyti bendruosius ir specifinius mokslo metodus, rengti analitinę medžiagą, vadovauti problemų tyrimui ir tyrėjų kolektyvui.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: elektroninę leidybą, knygotyros istoriografiją, knygos dizainą, knygotyros istoriją ir teoriją, leidybą ir knygų platinimą bei kitus dalykus.
Atliekama mokslo tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami profesiniai įgūdžiai, vadovavimo, darbo komandoje ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus knygotyros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Knygotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti komunikacijos ir informacijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti knygotyros specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti sisteminti knygininkystės istorijos, knygos materialinės kultūros ir funkcionavimo visuomenėje šaltinių ir empirinius duomenis, kurti knygos ir knygininkystės tyrimų projektus, atlikti mokslo tiriamojo darbo užduotis, spaudos paveldo vertės ekspertizę, teikti knygos kultūros politikos formavimo ir tobulinimo rekomendacijas, taikyti informacijos ir komunikacijos technologijas;
- žinoti moderniąsias informacijos ir komunikacijos technologijas, leidinių gamybos, sklaidos ir vartojimo procesus, knygotyros teoriją ir istoriją, elektroninės leidybos organizavimą;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal knygotyros studijų programą.
Norintiems siekti komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunikacijos ir informacijos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti knygų leidybos, prekybos, spaudos statistikos, informacijos, rašto ir spaudos paveldo apsaugos i tyrimo įstaigose, bibliotekų, muziejų ir galerijų senų ir retų spaudinių skyriuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju