Mokymo programos
Europos studijos
Valstybinis kodas: 621L24001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos Europos studijų specialistus, išmanančius Europos Sąjungos ir jos valstybių narių politines sistemas ir jose vykstančius politinius procesus, suprantančius Europos integracijos gilinimo ir plėtros procesą, žinančius jį aiškinančias teorijas, gebančius išskirti Europos Sąjungos vykdomų politikų priežastis ir įvertinti galimas jų pasekmes; analizuoti ir vertinti integracijos procesus ir jų poveikį konkrečių valstybių raidai.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Europos integracijos teorijas, nacionalizmą ir regionalizmą Europoje, ES išorinius santykius, ekonominę ir pinigų sąjungą, globalizaciją ir demokratizaciją, Europos ekonomiką, Europos kultūros istoriją, žmogaus teises Europoje, ES teisę, bendradarbiavimo ir integracinius procesus Baltijos jūros šalių regione ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Europos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Europos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti politikos mokslų magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro (Europos studijų programa) kvalifikacija reikalinga norint dirbti Europos studijų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti išskirti Europos Sąjungos vykdomų politikų priežastis ir įvertinti galimas jų pasekmes, analizuoti ir vertinti integracijos procesus ir jų poveikį konkrečių valstybių raidai, atlikti mokslinius tyrimus;
- žinoti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių politines sistemas ir jose vykstančius politinius procesus, Europos integracijos procesą ir jį aiškinančias teorijas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Europos studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Europos studijų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų magistro (Europos studijų pr.) kvalifikaciją asmenys gali dirbti valdininkais Europos Sąjungos institucijose, Europos Sąjungos ekspertais ir specialistais Lietuvos valstybinėse institucijose, privačiose ir nevyriausybinėse struktūrose, organizacijose ir institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju