Mokymo programos
Rytų ir Vidurio Europos studijos
Valstybinis kodas: 621L24002
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos Rytų ir Vidurio Europos studijų specialistus, išmanančius Rytų ir Vidurio Europos regionų valstybių politines ir ekonomines sistemas, gebančius analizuoti ir vertinti šiuose regionuose vykstančius procesus ir reiškinius, aiškinti ir vertinti regionuose vykstančius procesus platesniame istoriniame bei tarptautinių santykių kontekste.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Rytų ir Vidurio Europą ir Europos integraciją, Rytų ir Vidurio Europą ir NATO plėtrą, Rytų ir Vidurio Europą ir NVS, Baltarusijos studijas, energetinį Saugumą Vidurio ir Rytų Europos regione bei kitus dalykus: Rytų ir Vidurio Europą: ekonominę transformaciją, Rytų ir Vidurio Europą: politinę sistemą, Rytų ir Vidurio Europą ( XX-jo amžiaus istoriją). Dalykai dėstomi anglų kalba.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Rytų ir Vidurio Europos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Rytų ir Vidurio Europos studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinių ar humanitarinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti politikos mokslų magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti Rytų ir Vidurio Europos studijų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti Rytų ir Vidurio Europos regionuose vykstančius procesus ir reiškinius, aiškinti ir vertinti juos platesniame istoriniame kontekste bei Euroatlantinės integracijos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) narių tarpusavio santykių kontekste;
- žinoti Rytų ir Vidurio Europos regionų valstybių politines ir ekonomines sistemas, šiuose regionuose vykstančius procesus ir reiškinius;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Rytų ir Vidurio Eurpopos studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacijos reikia turėti socialinių ar humanitarinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Rytų ir Vidurio Europos studijų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valdininkais Lietuvos ar užsienio valstybių valdymo administracinėse institucijose (priklausomai nuo pilietybės), diplomatais Lietuvos ir užsienio diplomatinėse struktūrose, analitikais ir ekspertais tarptautinėse organizacijose, mokslo, tyrimų ir studijų institucijose, privačiame sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju