Mokymo programos
Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba
Valstybinis kodas: 621N20007
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vadybos ir verslo administravimo magistrus, gebančius analizuoti tarptautinio verslo kultūrinę, ekonominę, politinę, teisinę, mokslinę ir technologinę aplinką bei priimti pagrįstus vadybinius sprendimus. Absolventas geba racionaliai ir kūrybiškai taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Europos integracijos ekonominę teoriją, tyrimo metodus, tarptautinę prekybą ir tiesiogines užsienio investicijas bei kitus dalykus: globalizavimą, tarptautinio verslo strategiją, ES ekonominę teisę.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: tarptautinio verslo ekonomika ir tarptautinio verslo vadyba.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus tarptautinio verslo ekonomikos ir vadybos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Tarptautinio verslo ekonomikos ir vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos plataus akiračio tarptautinio verslo vadybos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos plataus akiračio tarptautinio verslo vadybos specialistais
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti rasti tarptautinio verslo problemų sprendimo šaltinius, juos analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti, analizuoti tarptautinio verslo ekonominę aplinką bei priimti pagrįstus vadybinius sprendimus, rasti galimybes susipažinti su tarptautinio verslo specifika Lietuvoje ir kitose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse;
- žinoti naujausias tarptautinio verslo vadybos teorijas bei organizacijų veiklos tyrimo metodus, tarptautinę teisę, tarptautinio verslo strategiją;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius bei priimti vadybinius sprendimus, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal tarptautinio verslo ekonomikos ir vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administratoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse verslo firmose, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose, ir kitose organizacijose, kuriose kuriami bei įgyvendinami tarptautinio verslo projektai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju