Mokymo programos
Verslo administravimas
Valstybinis kodas: 621N10001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos verslo administravimo specialistus, gebančius analizuoti verslo įmonių plėtros modelius, vertinti, diferencijuoti bei pritaikyti vadybos ar ekonomikos teorines koncepcijas, priimti pagrįstus vadybos sprendimus, formuoti organizacijos vystymo strategiją.

Konkurse į antrosios pakopos studijas dalyvauja asmenys, turintys ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro arba jam prilygintą) išsilavinimą. Stoti gali ekonomikos, vadybos, verslo administravimo bakalaurai ar jiems prilygstantys. Kitų krypčių bakalaurai, surinkę 20 kreditų iš šių sričių: ekonomika, vadyba, marketingas, finansai, apskaita.

Būsimieji verslo magistrai studijuoja pagrindinius dalykus: makroekonominę verslo aplinką, verslo strategiją, tarptautinę ekonomiką, ekonominių krizių valdymo teoriją, tarptautinę komercinę teisę, tarptautinį žmogiškųjų išteklių valdymą, elgsenos ekonomikos ir vadybos taikymas įvaizdžio formavime, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, lyderystę, verslo riziką ir kitus dalykus.

Specializacijos nenumatytos.

Praktinės studijos nenumatytos.

Kiekvieną semestrą magistrantai turi atsiskaityti už mokslo tiriamąjį darbą, kurio metu rašomas magistro baigiamasis darbas. Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam studijas suteikiamas verslo magistro kvalifikacinis laipsnis.

Baigus verslo administravimo studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo krypties bei ekonomikos krypties doktorantūros studijų programose.

Verslo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vadybos, verslo administravimo arba ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti verslo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Verslo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti stambesnių verslo įmonių personalo, rinkodaros, finansų, teikimų bei kituose padaliniuose bei administracijoje skyrių vadovu ar jo padėjėju, mažesnėse įmonėse padalinių vadovu, organizuoti savarankišką verslą ir jam vadovauti.

Asmuo, įgijęs verslo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti verslo įmonių plėtros modelius, vertinti, diferencijuoti bei pritaikyti vadybos ar ekonomikos teorines koncepcijas, formuoti organizacijos vystymo strategiją;
- žinoti verslo funkcijų valdymą, verslo organizacijų situacijas, tarptautinį verslą ir firmų internacionalizavimą, investicijų valdymą;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius bei priimti vadybinius sprendimus, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.

Verslo administravimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.

Norintiems siekti verslo magistro kvalifikacijos reikia turėti vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo administravimo specialistu nėra pripažįstami.

Įgiję verslo administravimo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti stambesnių verslo įmonių personalo, rinkodaros, finansų, teikimų bei kituose padaliniuose bei administracijoje skyrių vadovu ar jo padėjėju, mažesnėse įmonėse padalinių vadovu taip pat gali organizuoti savarankišką verslą ir jam vadovauti.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju