Mokymo programos
Verslo informacijos sistemos
Valstybinis kodas: 621N10002
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos verslo informacijos sistemų specialistus, gebančius, ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus, administruoti privataus ir viešo sektoriaus informacinių technologijų projektus, administruoti informacinių sistemų restruktūrizavimo ir projektavimo procesus, projektuoti, diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos sistemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji verslo magistrai studijuoja šiuos dalykus: rinkos tyrimo teoriją ir metodus, duomenų apsaugą, moderniąsias duomenų bazes, organizacijų informacinę architektūrą, rinkodaros informacines sistemas, verslo aplinkos statistinę analizę, elektroninės komercijos sistemas ir kt. Praktika nenumatyta, tačiau praktinius įgūdžius formuoja dalyko "Grupinio darbo informacinės technologijos ir infrastruktūros" užduotys ir kitų dalykų kursiniai darbai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas verslo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo informacijos sistemos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities ar informatikos krypties doktorantūros studijų programose.
Verslo informacijos sistemos studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos, informatikos ar matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti verslo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Verslo informacijos sistemų programą baigus suteikiama kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo ir e-verslo įmonėse, verslo informacijos sistemų specialisto darbą.

Asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, turi:
- gebėti administruoti privataus ir viešo sektoriaus informacinių technologijų projektus, administruoti informacinių sistemų restruktūrizavimo ir projektavimo procesus, ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimą ir reikalingus instrumentus, projektuoti, diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos sistemas;
- žinoti informacinių sistemų technologijas ir vadybos bei verslo administravimo dalykus, e-verslo dalykus, verslo informacijos sistemų kūrimą, projektavimą ir realizavimą, informacijos sistemų perprojektavimą, tradicinio ir e-verslo vadybos ir administravimo principus, problemas ir jų sprendimo būdus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius bei priimti vadybinius sprendimus, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti verslo magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos, informatikos ar matematikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo informacijos sistemų specialistu nėra pripažįstami
Įgiję verslo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti verslo ir e-verslo įmonėse, švietimo organizacijose, pramonėje ir kita veikla užsiimančiose organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju