Mokymo programos
Organizacijų vystymas
Valstybinis kodas: 621N20008
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vadybos ir verslo administravimo magistrus, gebančius įvertinti ūkines operacijas ir įvykius, suformuluoti užduotis pavaldiniams, atlikti mokslinius tyrimus vadybos, verslo administravimo ir ekonomikos srityse, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su vadovaujamo kolektyvo darbu.. Absolventas geba taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: marketingo veiksmus organizacijoje, strateginį valdymą, audito teoriją ir praktiką, makroekonominę politiką, verslo informacines sistemas, finansinės atskaitomybės analizę, strateginį valdymą, verslo vertinimą ir kitus dalykus.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: auditas ir organizacijų valdymas.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo vadybos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Verslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti vyriausiu aukščiausio lygio vadybos ir administravimo bei ūkio valdymo specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio vadybos ir administravimo bei ūkio valdymo specialistais.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti generuoti hipotezes, planuoti ir atlikti verslo struktūrų diagnostiką, integruoti įvairių verslo vadybos priemonių gerinimo idėjas ir kurti verslo strategiją, planuoti ir atlikti verslo situacijų tyrimus, profesionaliai reaguoti į verslo organizacijos problemas įvertindamas vidinės ir išorinės aplinkos pasikeitimus, operatyviai spręsti kylančius vadybos sprendimų priėmimo klausimus, vadovauti komandai;
- žinoti vadybos bei ekonomikos mokslo tendencijas, vadybos ir ekonomikos krypties problemas bei jų sprendimo galimybes, valdymo teorijas, sprendimų priėmimo būdus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius bei priimti vadybinius sprendimus, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administratoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti nacionalinėse ir tarptautinėse verslo struktūrose ir valstybės valdymo institucijose, kur reikalinga aukšta vidinė kompetencija ir sudėtingų sprendimų paieška, taip pat dirbti savo sukurtame versle bei mokslo ir studijų įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju