Mokymo programos
Tarptautinio turizmo vadyba
Valstybinis kodas: 621N20009
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Į tarptautinio turizmo vadybos magistrantūros programą priimami socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalaurai bei kitų krypčių bakalaurai baigę papildomuosius kursus ir turintys nemažiau 20 kreditų iš VVA krypties pagrindų dalykų. Stojantieji privalo mokėti anglų kalbą - skaityti, rašyti ir susikalbėti. Jų anglų kalbos žinios bus tikrinamos testų pagalba. Jie taip pat gali pateikti IELTS, TOEFL, ISOL arba First Certificate rezultatus. Rekomendacijos iš tarptautinės įmonės ar organizacijos būtų privalumas. Pagrindinis studijų programos tikslas - suteikti dalykinių žinių, ugdomų kompetencijų, gebėjimų, parengti kompetentingus turizmo vadybos specialistus privataus verslo įmonėms ir Lietuvos Respublikos institucijoms gebančius atlikti mokslinio tyrimo darbus turizmo srityje. Dalykinių žinių, ugdomų kompetencijų įgis studijuodami be pagrindinių dalykų dar du gilinamuosius privalomuosius dalykus - Finansinis turizmo valdymas, Paslaugų kokybės vadyba bei tris iš keturių pasirenkamuosius dalykus - Darnusis turizmas, Renginių vadyba, Svetingumo vadyba ir Nišinis turizmas.
Profesinė praktika nenumatyta, nes ši programa orientuota į dirbančius turizmo verslo sferoje.
Mokslo tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas, pradedamas 1 semestre, pasirinkus mokslinio tiriamojo darbo vadovą ir temą. Antrą semestrą kiekvieno dalyko apimtyje bus rengiamas projektas, sietinas su studentų baigiamojo darbo sritimi. Mokslo tiriamasis darbas skirtas padėti studentams sukaupti analitinio darbo įgūdžius, reikalingus analizavimo ir sintezavimo gebėjimams įgyti bei parengti baigiamąjį darbą, kuris atitinka darbams keliamus reikalavimus ir yra viešai ginamas.
Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos vadybos ir verslo administravimo krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Šią studijų programą baigę absolventai turi gebėti savarankiškai analizuoti ir vertinti regioninius ir globalius turizmo verslo aplinkos pokyčius, vartotojų poreikių pokyčius, mokėti kurti naują ir konkurencingą vidaus ir užsienio rinkose turizmo produktą, gebėti komunikuoti su vidaus ir išoriniais tarpininkais bei koordinuoti jų veiklą, panaudoti tyrimo duomenis atitinkamos srities įmonės paslaugų kokybei gerinti.
Tarptautinės turizmo vadybos magistrantūros studijų programos absolventai remiasi plačiomis turizmo strategijų ir planavimo, turizmo įmonių vadybos ir organizavimo, informacinių technologijų taikymo turizme, kokybiško turizmo produkto kūrimo, turizmo įmonių veiklos efektyvumo vertinimo metodologinėmis, darnaus turizmo, renginių vadybos, svetingumo vadybos žiniomis. Šios žinios, įgytos kompetencijos ir gebėjimai realizuojami pagrindinėse turizmo vadybininko profesinės veiklos funkcijose: turizmo marketingo aplinkos, turizmo finansinės situacijos, turizmo strategijų, turizmo paslaugų kokybės, informacinių technologijų turizme bei tarptautinio turizmo politikos vertinimo ir jų adaptavimo turizmo verslo įmonės lygmenyje. Absolventai mokės atpažinti ir analizuoti naujas problemas turizme bei vertinti socialinių pokyčių įtaką etinei praktinės veiklos aplinkai ir gebėti priimti geriausius sprendimus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju