Mokymo programos
Semiotika
Valstybinis kodas: 621T92001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos semiotikos specialistus gebančius kritiškai ir analitiškai mąstyti, apibendrinti savarankiško tyrimo duomenis bei padaryti mokslinio pobūdžio išvadas: paaiškinti verbalinių ir neverbalinių diskursų reikšmes įvairiose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose, aprašyti politinių, socialinių ir žiniasklaidos diskursų funkcionavimą savo meto visuomenėje, išanalizuoti literatūros, meno tekstų ir neverbalinių diskursų išraiškos ir turinio plotmę, nustatyti komercinės ir politinės reklamos kokybę bei efektyvumą, teisinių pretenzijų pagrįstumą, įvertinti viešųjų ryšių strategiją bei taktiką.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji semiotikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: semiotikos teoriją, humanitarinių mokslų metodologiją, semiotikos teksto skaitymą, sociosemiotiką, kultūros semiotiką ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiam suteikiamas semiotikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus semiotikos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių arba socialinių mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Semiotikos studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti semiotikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti semiotikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti aprašyti politinių, socialinių ir žiniasklaidos diskursų funkcionavimą savo meto visuomenėje, analizuoti literatūros, meno tekstų ir neverbalinių diskursų išraiškos ir turinio plotmę, nustatyti komercinės ir politinės reklamos kokybę bei efektyvumą, teisinių pretenzijų pagrįstumą, įvertinti viešųjų ryšių strategiją bei taktiką, apibendrinti savarankiško tyrimo duomenis bei padaryti mokslinio pobūdžio išvadas;
- žinoti verbalinių ir neverbalinių diskursų reikšmes įvairiose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal semiotikos studijų programą.
Norintiems siekti semiotikos magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti semiotikos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję filologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti viešųjų ryšių specialistais, teisinių institucijų ekspertais, įvairių žinybų konsultantais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju