Mokymo programos
Verslo ekonomika
Valstybinis kodas: 621L10007
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukščiausio lygio verslo ekonomikos specialistus, gebančius formuoti efektyvias ekonomikos valdymo technologijas, formuoti organizacijos plėtros ekonominio pagrindimo strategiją, kontroliuoti jos įgyvendinimą, vertinti savo organizacijos potencialą ir perspektyvą konkurencinėje kovoje, dalyvauti priimant pagrįstus ekonominius sprendimus. Absolventas geba taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji verslo ekonomikos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: makroekonominę politiką, verslo statistiką, finansų rinkas, rizikos valdymą, verslo vertinimą ir kt. bei kitus dalykus: finansinės atskaitomybės analizę, globalizaciją, ekonominės konjunktūros tyrimus ir kt.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: tarptautinio verslo ekonomika ir verslo finansai.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo ekonomikos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Verslo ekonomikos studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukščiausio lygio verslo ekonomikos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio verslo ekonomikos specialistais.
Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ekonominius procesus, taikyti ekonominio prognozavimo metodus, vertinti įmonės ekonominį potencialą, formuoti įmonių plėtros finansavimo projektus, formuoti modernias įmonių ekonominio valdymo organizacines schemas, formuoti ekonominės rizikos valdymo mechanizmus
- žinoti ekonomikos mokslo tendencijas, valdymo teorijas, sprendimų priėmimo būdus, ekonominio prognozavimo metodus
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais.
Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti Lietuvos ir tarptautinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju