Mokymo programos
Informacijos visuomenės studijos
Valstybinis kodas: 621L30002
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos informacijos visuomenės studijų specialistus, išmanančius socialinių, komunikacinių, politinių, ekonominių bei kultūrinių raiškų analizę informacinių-komunikacinių technologijų (IKT) plėtros ir globalizacijos kontekste, turinčius platų analizės ir vadybos įgūdžių spektrą, IKT išteklių bei inovacijų valdymo supratimą bendrame socialinės, politinės ir ekonominės kaitos kontekste.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: gyventojų užimtumo teorijas ir darbo rinkos pokyčius, informacijos visuomenės politiką ir teisę, infoetiką ir bioetiką, šiuolaikinės Lietuvos socialinę kaitą, socialinių inovacijų technologijas ir kitus dalykus.
Atliekama mokslo tiriamoji praktika institucijose, kuriose informacinių technologijų pagrindu priimami socialiniai, politiniai ir ekonominiai sprendimai. Praktinių studijų trukmė ? 160 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami praktinio teorinių žinių taikymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informacijos visuomenės studijų programą, studijas galima tęsti socialinių bei humanitarinių mokslų sričių doktorantūros studijų programoje.
Informacijos visuomenės studijų programa skirta asmenims, turintiems sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti sociologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sociologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informacijos visuomenės studijų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs sociologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti suprasti pamatinius klausimus, lemiančius informacijos visuomenės potencialą, tinkamai paveikti, valdyti ir pakeisti tokį potencialą ir veiksnius, atlikti pagrindinius sociologinius tyrimus, komunikuoti, taikyti informacijos visuomenės technologijas įvairiose veiklos sferose, dirbti su viešaisiais ryšiais, formuluoti hipotezes ir jas patikrinti, spręsti dalykines problemas, dirbti komandoje, priimti atsakingus sprendimus, jų laikytis ir užtikrinti jų įgyvendinimą, aktyviai plėtoti socialinę- technologinę gerovę įvairiuose lygmenyse;
- žinoti socialinių tyrimų ir inovacijų metodus, kultūros, etikos bei politikos principus, socialinių procesų vadybą, socialinių inovacijų taikymo kvalifikacijas, informacijos visuomenės organizacinės kultūros ir stiliaus principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Sociologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informacijos visuomenės studijų programą.
Norintiems siekti sociologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informacijos visuomenės studijų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję sociologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti tyrinėtojais, aukščiausios grandies socialinių pokyčių, verslo ir žinojimo vadybininkais, kuriančiais bei įgyvendinančiais strategines koncepcijas tiek valstybės tarnybos, tiek ir privataus verslo sferose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju