Mokymo programos
Sociologija ir kriminologija
Valstybinis kodas: 621L35001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos sociologijos ir kriminologijos specialistus, išmanančius šiuolaikinę sociologijos teoriją ir metodologiją, baudžiamąją teisę ir kriminologiją, turinčius kriminologinius analitinius ir praktinius įgūdžius, kūrybinius tiriamuosius gebėjimus ir nepriklausomą, atvirą bei kritišką mąstymą, gerą nuovoką apie kriminologo profesinę etiką bei moralinius kriminologinio tyrimo principus, suprantančius socialinės kontrolės ir deviacijos problemas plačioje kultūrinėje perspektyvoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: baudžiamąją teisę, deviacijų sociologines problemas, kokybinių tyrimų metodologiją, baudžiamąją teisę, socialinio tyrimo metodus kriminologijoje, asocialaus elgesio psichologiją, nusikaltimų tyrimų psichologiją, priklausomybių psichologiją, organizacijų teoriją, šiuolaikinės ekonomikos teorijas.
Atliekama dviejų etapų sociologinių ir kriminologinių tyrimų praktika: studento praktinės veiklos ir praktinės veiklos aptarimo. Praktinių studijų trukmė ? 200 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tyrimo problemų sprendimo, gautų rezultatų interpretavimo, išvadų formulavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sociologijos ir kriminologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Sociologijos ir kriminologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti sociologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sociologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti sociologijos ir kriminologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs sociologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai projektuoti ir atlikti kokybinius ir kiekybinius socialinius tyrimus, analizuoti, vertinti ir spręsti nusikalstamumo prevencijos problemas, organizuoti ir gerinti penitenciarinių įstaigų darbą, narkotikų prevenciją vidurinėse mokyklose, teistų asmenų resocializaciją bei teisėsaugos institucijų viešuosius ryšius, bendradarbiauti su pilietinės visuomenės institucijomis, plėtoti efektyvią viešąją politiką;
- žinoti šiuolaikinę sociologijos teoriją ir metodologiją, kriminologinę teoriją, baudžiamąją teisę, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo bei analizės metodus ir instrumentarijų;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Sociologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sociologijos ir kriminologijos studijų programą.
Norintiems siekti sociologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti sociologijos ir kriminologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję sociologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose akademinėse institucijose, ekspertais kriminologijos žinių reikalaujančiose srityse, teisėsaugos įstaigose bei kitose vyriausybinėse institucijose, reikalaujančiose kriminologinių analitinių gebėjimų.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju