Mokymo programos
Edukologija
Valstybinis kodas: 621X20002
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos bendrosios edukologijos bei švietimo vadybos organizavimo specialistus, gebančius profesionaliai dirbti švietime, turinčius vadybinių įgūdžių, išmanančius klasikines ir šiuolaikines ugdymo sistemas, suvokiančius šiuolaikinės visuomenės švietimo ir ugdymo problemas, gebančius atlikti jų analizę, o rezultatus taikyti praktinėje veikloje, galinčius dirbti įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo institucijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologijos magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: šiuolaikinę ugdymo filosofiją, švietimo politiką ir vadybą, švietimo sociologijos teorijas, edukologinių tyrimų metodologiją, projektinės veiklos modeliavimą.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: švietimo politika ir administravimas, bendroji edukologija.
Vykdoma profesinė praktika švietimo įstaigose. Praktinių studijų trukmė - 280 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami planavimo, organizavimo, tyrimų atlikimo, praktikos metu iškilusių problemų išsiaiškinimo bei sprendimo būdų suradimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus edukologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programoje.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti edukologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti edukologo darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti formuoti bei įgyvendinti švietimo politiką nacionaliniu ir organizacijos lygmeniu, taikyti švietimo vadybos principus praktikoje, komunikuoti, išsiaiškinti bei spręsti šiuolaikinės visuomenės švietimo ir ugdymo problemas, suformuluoti problemą, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus
- žinoti filosofinius ugdymo pagrindus, švietimo misiją bei vaidmenį visuomenėje, Lietuvos švietimo sistemos sąrangą, švietimo vadybos principus, edukologinių tyrimų metodologiją; žinoti amžiaus tarpsnių psichologiją ir pedagogiką
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Edukologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal edukologijos studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei ne mažiau trijų bazinių edukologijos dalykų įvertinimus.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti edukologu nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo (formalaus ir neformalaus) įstaigų administratoriais, vadybininkais, švietimo procesų analitikais bei švietimo politikais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju