Mokymo programos
Automatrisių, Drezinų Ir Drezinų Kėlimo Kranų Mašinisto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 265084025
Kodas pagal ISCED: 23384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 16 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos apibūdinimas
Programos tikslas - parengti automatrisių, drezinų ir drezinų kėlimo kranų mašinistą, gebantį remontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti riedmenis bei jų kranus.
Mokymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 1997. 04. 16. įsakymu Nr. 410 ,, Dėl darbo rinkos profesinio mokymo programų įregistravimo" ir pasiremiant naujais darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais.
Mokymo trukmė - 16 savaičių.
Mokymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas.
Besimokantieji išklausys kursą, susidedantį iš šių profesinio mokymo dalykų: elektrotechnikos; vidaus degimo variklių; TNN ir taisyklių; automatrisių ir drezinų įrangos, automatrisių ir drezinų eksploatavimo ir remonto; automatrisių ir drezinų automatinių stabdžių; drezinų ir kranų įrangos, jos techninės priežiūros; darbų vykdymo drezinų kranais; darbuotojų saugos ir sveikatos; ekologijos pagrindų ir aplinkos apsaugos; elektros montažo darbų; ekonomikos ir verslo pagrindų, informacijos ir komunikacijos.
Praktinis mokymas sudaro 55 % bendro valandų skaičiaus.
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu. Sėkmingai baigusiems šios mokymo programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas (kodas 2100) ir atestacijos pažymėjimas
Mokymo programą parengė: Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos ir AB" Lietuvos geležinkeliai" specialistai

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Automatrisių, drezinų ir drezinų kėlimo kranų mašinistas
Turi žinoti:
Automatrisių, drezinų ir drezinų kėlimo kranų tipus, konstrukciją, įrangą, mechanizmus, eksploatavimo taisykles, mechanizmų gedimų priežastis ir šalinimo būdus, konstrukcines medžiagas, kuro ir tepalų rūšis, kokybę, sunaudojimo normas;
Techninės būklės, techninių apžiūrų reikalavimus;
Žmonių vežimo, krovinių pakrovimo ir iškrovimo taisykles;
Ekonomikos pagrindus;
Darbų saugos normatyvinius dokumentus;
Geležinkelio kranų tipus, konstrukcijas, įrangą, mechanizmus, eksploatavimo taisykles;
Kranų mechanizmų gedimus, jų priežastis bei šalinimo būdus, pavaros mechanizmų, strėlių, lynų, kranų riedmenų paskirtį, konstrukciją ir reikalavimus jiems;
Elektros įrangos, variklių, elektromagnetinių movų veikimo principą, konstrukciją;
Kranų techninės priežiūros, techninių apžiūrų ir remonto reikalavimus bei taisykles;
Geležinkelininkų darbo drausmės statutą;
Geležinkelio eismo taisykles;
Techninio geležinkelio naudojimo nuostatus.
Turi mokėti:
Remontuoti automatrisių ir drezinų įrengimus;
Prižiūrėti automatrises, drezinas darbo metu;
Užtikrinti variklių, elektrinės ir hidraulinės įrangos, signalizacijos įtaisų, riedmenų, stabdžių, kuro ir tepimo sistemų tinkamą veikimą;
Atlikti krano techninę priežiūrą;
Laikytis darbo saugos taisyklių
Taikyti pažangius darbo metodus;
Geležinkelio eismo taisykles;
Kėlimo kranų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles;
Vykdyti darbus drezinų kranais;
Techninio geležinkelio naudojimo nuostatus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju