Mokymo programos
Telekomunikacijos
Valstybinis kodas: 612H64001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius matematikos, humanitarinių ir socialinių mokslų, fundamentaliųjų gamtos, inžinerijoje naudojamų medžiagų, projektavimo būdų, bendrųjų inžinerijos pagrindų ir telekomunikacijų žinių, būtinų inžinerinės profesijos tikslams pasiekti, platesnei erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti, gebančius dirbti projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektronikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, komunikavimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, teorinę mechaniką, medžiagų atsparumą, ergonomikos pagrindus, matematiką, chemiją, fiziką, tikimybių teoriją ir statistiką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, medžiagų mokslą ir inžineriją, grandinių teoriją, matavimus ir metrologijos pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: telekomunikacijų teoriją, mikroprocesorius, telekomunikacinių sistemų programinę įrangą, telekomunikacijų informacines technologijas, paketinio perdavimo tinklus, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Telekomunikacijų informacinių technologijų (telekomunikacinius tinklus ir sistemas, objektinį programavimą telekomunikacijose, bevielio ryšio tinklus, ryšio sistemų programinę įrangą).
2. Telekomunikacijų technologijų (skaitmeninio perdavimo sistemas, telekomunikacijų technologijų pagrindus, radijo ryšio tinklus).
Iš viso studijuojami 44 dalykai.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su organizacijos, kurioje atliekama praktika, struktūra ir valdymu, veiklos pobūdžiu, darbo organizavimu, konkurencine aplinka, ugdomi gebėjimai atlikti tinklų kūrimo darbus, paruošti techninę dokumentaciją, organizacijos plėtros tendencijas ir kryptis, analizuoti teikiamas paslaugas, jų poreikį ir perspektyvas, suprasti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo koncepciją, išmokstama atlikti verslo aplinkos sąlygų analizę, sudaryti verslo planą, suprasti konkrečią technologiją ir atlikti jos praktinio diegimo analizę, įsisavinami paslaugų teikimo principai bei jų praktinė realizacija, atliekami eksperimentiniai tyrimai ir matavimai, įgijami gebėjimai kritiškai interpretuoti gautus rezultatus ir daryti išvadas, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Telekomunikacijų studijų programą, studijas galima tęsti elektronikos ar informatikos inžinerijos studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Telekomunikacijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės formuluoti uždavinius ir sudaryti jų sprendimų modelius; praktikoje įdiegti telekomunikacijų mokslo ir mokslinių metodų pagrindines žinias;
 • gebės ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti žinias, reikalingas telekomunikacijų technologijų ir paslaugų plėtrai;
 • gebės vertinti eksperimentų rezultatus;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės vertinti pagrindinius fizinius dėsnius;
 • gebės taikyti elektrinius matavimo prietaisus, elektronikos komponentus, naujausius matavimo metodus; taip pat taikyti telekomunikacijų sistemų teoriją, naujausias telekomunikacijų technologijas, projektuojant ir diegiant šiuolaikinius telekomunikacijų tinklus bei kuriant naujas paslaugas;
 • gebės taikyti praktinius eksperimento planavimo, projektavimo įgūdžius;
 • gebės savarankiškai pagilinti ir praplėsti žinias bei įsisavinti naujas telekomunikacijų technologijas;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti telekomunikacijų srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju