Mokymo programos
Suaugusiųjų Vidurinio Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 305001001
Kodas pagal ISCED: 31101
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Pagrindinės/Bendrosios programos
Baigimo sertifikatas: Brandos atestatas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa skirta įgyti vidurinį išsilavinimą, papildyti trūkstamas ar atnaujinti turimas žinias, pasirengti mokymuisi pagal aukštesnio lygio programą ir papildomai įgyti profesinę kvalifikaciją ar gauti profesinę kategoriją liudijantį dokumentą.
Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos turinį struktūriškai sudaro dvi dalys: bendrojo lavinimo branduolys, privalomas visiems klausytojams, ir klausytojo pasirenkamas ugdymo turinys, kuris priklauso nuo pasirinkto profilio.
Klausytojai gali rinktis vieną iš trijų profilių:
humanitarinį;
realinį;
technologinį.
Klausytojai gali rinktis mokymosi būdus ir formas
Būdai
- nuoseklusis
- modulinis (pavienių dalykų)
Formos
- stacionari
- neakivaizdinė
- eksternu

Bendrojo lavinimo branduolį sudaro šie dalykai: lietuvių kalba (gimtoji arba valstybinė), gimtoji kalba (nelietuvių mokyklų klausytojams), užsienio kalba ir matematika bei šios bendrojo ugdymo sritys: dorinis ugdymas (tikyba arba etika), socialinis ugdymas (istorija arba geografija, arba integruotas kursas - socialinis mokslas), gamtamokslinis ugdymas (biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas kursas - gamta), meninis ugdymas (dailė, muzika, teatras arba choreografija), arba integruotas kursas - menas), informacinis-technologinis ugdymas (informacinių technologijų arba glaudžiai su jų taikymu darbo veikloje susiję technologijų kursai) ir kūno kultūra (bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka). Į bendrojo lavinimo branduolį įeinančių kūno kultūros dalykų, klausytojui pageidaujant, galima nesimokyti. Iš kiekvienos ugdymo srities moksleiviui privalomas bent vienas dalykas. Dėl socialinio statuso klausytojui socialinė (visuomenei naudinga) veikla neprivaloma.
Pasirenkamą ugdymo turinį sudaro: pasirenkamas profilio ugdymo turinys ir moksleivio laisvai pasirenkamos valandos, skirtos klausytojo pasirenkamiesiems dalykams, savarankiškai veiklai, dalykų gilesniam mokymuisi.
Pasirenkamą profilio ugdymo turinį sudaro privalomieji profilio dalykai, jų moduliai, pasirenkamieji dalykai, kūno kultūra, menai, projektiniai darbai. Profilį pasirinkusiems klausytojams sudaromos sąlygos formuotis labiau ar mažiau akademinį turinį.
Humanitarinį profilį pasirinkusiems klausytojams profilio dalykai yra: lietuvių kalba (gimtoji ar valstybinė), gimtoji kalba (nelietuvių mokyklų moksleiviams), užsienio kalbos, istorija.
Realinį profilį pasirinkusiems moksleiviams profilio dalykai yra: matematika, informatika, biologija, fizika, chemija.
Ir humanitarinio, ir realinio profilio klausytojai kaip profilio dalyką gali pasirinkti technologijas.
Technologinio profilio privalomas ir pasirenkamas turinys dėl šio profilio specifiškumo gali labai įvairuoti. Jį formuoja pati mokykla, kiekvienu konkrečiu atveju suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija.
Siekdama racionaliau ir efektyviau organizuoti ugdymo procesą, mokykla gali klausytojus grupuoti į pakraipas, kurios siūlomos mokyklos arba pakraipą formuojasi pats klausytojas (pvz. lituanistinę, kalbų, socialinių mokslų ir kt. - humanitariniame profilyje, tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, socialinių mokslų ir kt. - realiniame profilyje).
Suaugusiųjų švietimo institucijose savaitinis valandų ar moduliui skirtų valandų kiekis yra mažesnis nei bendrojo lavinimo mokyklose. Jų skirtumą kompensuoja klausytojų gyvenimiškoji patirtis bei teisė ir sugebėjimas dalį programos mokytis savarankiškai patogiu laiku bei soccialinių sąlygų apibrėžtoje vietoje (ne mokykloje).
Klausytojo mokymosi trukmė bei programos apimtis neribojama:
- besimokant nuosekliuoju būdu klausytojui galioja bendrojo lavinimo mokykloms nustatyti reikalavimai
- besimokant moduliniu būdu klausytojas 11-12 klasių ugdymo programos kursą gali įsisavinti per daugiau nei 2 metus, todėl neribojamas mokymosi dalykų skaičius bei maksimalus dalykų, kurių mokomasi pagal išplėstinio kurso programas skaičius.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vidurinio ugdymo paskirtis - padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, bendrąją asmenybinę ir pilietinę brandą, profesinių kompetencijų pradmenis ir (arba) kvalifikaciją.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Jonavos suaugusiųjų švietimo centras Jonavos r. J. Basanavičiaus g. 7
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras Pakruojo r. Vytauto Didžiojo g. 63
Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras Trakų r. Birutės g. 42
Vilniaus Ozo vidurinė mokykla Vilnius Ozo g. 39
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras Vilnius Vykinto g. 11
Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų vidurinė mokykla Vilnius Kauno g. 43
Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų vidurinė mokykla Vilnius V. Šopeno g. 8
Vilniaus "Akiračio" suaugusiųjų vidurinė mokykla Vilnius Algirdo g. 23/T. Ševčenkos g. 6
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla Anykščių r. S. Nėries g. 5
Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių vidurinė mokykla Šiaulių r. Daugėlių g. 86, Kuršėnai
Raseinių "Kalno" vidurinė mokykla Raseinių r. Vilniaus g. 11
Mažeikių Sodų vidurinė mokykla Mažeikių r. Sodų g. 16
Utenos Dauniškio gimnazija Utena Vaižganto g. 48
Palangos senoji gimnazija Palanga Jūratės g. 13
Kretingos suaugusiųjų mokymo centras Kretingos r. Vilniaus g. 12
Ukmergės Užupio vidurinė mokykla Ukmergės r. Linų g. 4
Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinė mokykla Klaipėda I. Simonaitytės g. 24
Tauragės rajono Žygaičių gimnazija Tauragės r. Žygaičių mstl.
Vilkaviškio "Aušros" vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Vienybės g. 52
Šiaulių Suaugusiųjų vidurinė mokykla Šiauliai Žemaitės g. 83A
Biržų "Aušros" vidurinė mokykla Biržų r. Vytauto g. 47
Joniškio "Saulės" vidurinė mokykla Joniškio r. Livonijos g. 6
Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazija Joniškio r. Kęstučio g. 1, Žagarė
Telšių suaugusiųjų vidurinė mokykla Telšių r. S. Daukanto g. 17
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija Lazdijų r. Vytauto g. 13
Trakų r. Lentvario 1-oji vidurinė mokykla Trakų r. Lauko g. 20, Lentvaris
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinė mokykla Trakų r. Klevų al. 26, Lentvaris
Pagėgių savivaldybės Pagėgių vidurinė mokykla Pagėgiai Vilniaus g. 3
Šakių "Varpo" vidurinė mokykla Šakių r. J. Basanavičiaus g. 28
Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla Jurbarko r. Kalninės g. 39
Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinė mokykla Kauno r. Vasario 16-osios g. 8, Garliava
Plungės suaugusiųjų švietimo centras Plungės r. V. Mačernio g. 29
Radviliškio Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla Radviliškio r. Dariaus ir Girėno g. 27
Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen.
Šalčininkų r. Jašiūnų 1-oji vidurinė mokykla Šalčininkų r. M. Balinskio g. 16, Jašiūnų mstl.
Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinis bendrojo lavinimo centras Vilnius Lukiškių skg. 6
Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras Panevėžys Ramygalos g. 18
Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla Kaišiadorių r. Gedimino g. 118
Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykla Alytus Miklusėnų g. 36
Kauno apskrities 1-oji vidurinė mokykla Kaunas Technikos g. 12
Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras Kėdainių r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 52
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras Šilutės r. Liepų g. 16
Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras Kelmės r. Vytauto Didžiojo g. 110
Rokiškio suaugusiųjų mokymo centras Rokiškio r. Taikos g. 17
Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla Kalvarija Vytauto g. 11
Ignalinos rajono gimnazija Ignalinos r. Mokyklos g. 6
Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras Pasvalio r. Kalno g. 34
Kupiškio Povilo Matulionio vidurinė mokykla Kupiškio r. Jaunimo g. 2
Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla Šilalės r. D. Poškos g. 24
Švenčionių r. Švenčionėlių antroji vidurinė mokykla Švenčionių r. Stoties g. 4-2, Švenčionėliai
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 32
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras Marijampolė Kauno g. 113
Kauno suaugusiųjų mokymo centras Kaunas Sandėlių g. 7
Panevėžio suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla Panevėžys P. Puzino g. 12
Druskininkų švietimo centras Druskininkai M. K. Čiurlionio g. 80
Visagino Draugystės vidurinė mokykla Visaginas Draugystės g. 12
Kauno Aleksandro Puškino vidurinė mokykla Kaunas Vytauto pr. 50
Prienų "Revuonos" vidurinė mokykla Prienų r. Dariaus ir Girėno g. 6
Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinė mokykla Klaipėda Sulupės g. 26
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju