Mokymo programos
Verslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N11005
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, įkurti įmonę, vadovautis teisės aktais, naudotis informaciniais šaltiniais, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, valdyti pokyčius, pasinaudoti tarptautinės rinkos ypatumais, taip pat gebančius priimti sprendimus.
Stojantieji turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji specialistai studijuoja:
" bendrojo lavinimo dalykus ir studijų pagrindų dalykus:
specialybės kalbos kultūrą ir oratorinį meną, užsienio kalbas, filosofiją bei socialinę psichologiją, informacines technologijas bei matematiką ir statistiką, mikro ir makroekonomikas, vadybą ir personalo vadybą, projektų vadybą, marketingą, teisę, finansinę apskaitą, finansus, valdymo apskaitą, dokumentų valdymą ir verslo korespondenciją, darbo ir civilinę saugą;
" specialiuosius (profesinės) dalies dalykus: įmonės ekonomiką, visuotinę kokybės vadybą, marketingo tyrimus, darbo organizavimą, normavimą ir apmokėjimą, įmonės veiklos analizę, tarptautinę prekybą.
Priklausomai nuo studijų programos šakos, būsimi specialistai, pasirinkę:
" marketingo vadybos šaką, studijuoja: strateginį marketingo valdymą, paslaugų marketingą, tarptautinį marketingą, rengia pasirinktos šakos dalykų kompleksinį kursinį darbą.
" finansų vadybos šaką, studijuoja: strateginį įmonių finansų valdymą ir investicinius projektus, valstybės finansų sistemą ir mokesčius, tarptautinius finansus, rengia pasirinktos šakos dalykų kompleksinį kursinį darbą,
" o pasirinkę prekybos verslo organizavimo šaką - maisto ir ne maisto vartojamąsias savybes, pardavimų organizavimą ir prekybos logistiką, rengia pasirinktos šakos dalykų kompleksinį kursinį darbą.
Iš viso studijuojami 35 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Studijų programoje numatyti keturi praktikų etapai: pažintinė realioje įmonėje, verslo praktinio mokymo, profesinė ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami marketingo tyrimų, verslo įmonių veiklos kokybės užtikrinimo, pokyčių valdymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas verslo profesinio bakalauro laipsnis. Baigus verslo vadybos studijų programą, galima tęsti studijas universitetuose. Verslo vadybos studijų programą gali rinktis asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir siekiantys verslo profesinio bakalauro laipsnio.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Specialistas, įgijęs verslo profesinio bakalauro laipsnį, turi:
" gebėti vertinti Lietuvos ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, turinčias įtakos verslui, atlikti verslo situacijos analizę, gebėti numatyti veiklos strategiją, parengti, pristatyti ir įgyvendinti verslo projektą, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, valdyti pokyčius, mokėti tirti rinką ir vertinti tarptautinės rinkos ypatumus, gebėti priimti sprendimus, organizuoti darbuotojų atranką, parinkti tinkamas darbo užmokesčio formas, pasirinkti ekonomiškai naudingus finansavimo šaltinius;
" žinoti nacionalinės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės principus bei aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, kredito, apyvartinio kapitalo valdymo ypatybes, finansinę analizę, finansinę apskaitą, verslo plėtros užsienio rinkose principus ir formas, rinkos tyrimo metodus, veiklos kokybės kontrolės būdus;
" mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti aplinkos pokyčius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Verslo profesinio bakalauro laipsnį galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti verslo profesinio bakalauro laipsnio, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję verslo profesinio bakalauro laipsnį, asmenys gali dirbti verslo įmonėse bei kurti pasirinktos verslo krypties įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus kolegija Alytus Merkinės g. 2B
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju