Mokymo programos
Elektros įrenginių eksploatavimas
Valstybinis kodas: 653H62001
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, kurie gebėtų organizuoti elektros įrenginių ir sistemų eksploatavimą, projektavimą, montavimą, vadovauti darbuotojams, įkurti elektros įrenginių techninės priežiūros įmonę, organizuoti jos darbą, kontroliuoti verslo būklę, plėsti verslą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir įvykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji elektros įrenginių techninės priežiūros inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: sociologiją, socialinę psichologiją, kalbas, studijų pagrindų dalykus: ekonomikos pagrindus, vadybą, teisę, fiziką, matematiką, chemiją, inžinerinę grafiką, elektronikos pagrindus; specialiuosius profesinius dalykus: skaitmeninių technologijų taikymas elektros grandinių valdyme, automatikos pagrindai ir mikroprocesorinė technika, elektros grandinių projektavimas kompiuteriu, , elektros įrenginių montavimas, elektros mašinos, įrenginiai ir procesų automatizavimas, elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas, atsinaujinanti energetika ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- elektros įrenginių ir tinklų (elektros pavarą, elektros įrenginių priežiūros ir remonto įmonės projektavimą, elektros energijos tiekimą)
- automobilių elektros įrenginių (automobilių elektroninės valdymo sistemos ir elektros įrenginiu, automobilių įrangą, automobilių elektros įrangos diagnostiką, techninę priežiūrą ir įmonės technologinį projektavimą)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 33 dalykai.
Praktinės studijos vyksta septyniais etapais: informacinių technologijų, medžiagų technologijų, elektros įrenginių montavimo, techninės priežiūros, specializacijos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami elektros įrenginių surinkimo, schemų skaitymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus elektros įrenginių techninės priežiūros studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, elektros inžinerijos studijų krypties programas.
Elektros įrenginių techninės priežiūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju