Mokymo programos
Verslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N20001
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vadybininkus, kurie gebėtų įkurti įmonę, tirti produktų ir paslaugų rinką, planuoti įmonės ar padalinio veiklą, organizuoti produktų ir paslaugų gamybą, reklamuoti bei realizuoti produktus, vadovauti darbuotojams, kontroliuoti verslo būklę, plėsti verslą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji verslo vadybos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: matematiką, užsienio kalbą, informacines technologijas, sociologiją, teisės pagrindus, mikroekonomiką ir makroekonomiką, statistiką, chemiją, psichologiją, vadybos pagrindus, prekių mokslą, marketingą, buhalterinę apskaitą, įmonės ekonomiką, personalo vadybą, logistiką, verslo organizavimą, verslo teisę, įmonės veiklos analizę. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: gamybos organizavimo maitinimo įmonėje, aptarnavimo organizavimo maitinimo įmonėje, prekybos vadybos, marketingo vadybos, finansų vadybos ar projektų vadybos.
Iš viso studijuojamas 31 dalykas. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: įmonės veiklos organizavimo, darbo praktinio mokymo firmoje, verslo plano, specializacijos praktika (I, II) ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 24 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami verslo plėtros analizės, gamybos valdymo ir technologinių procesų organizavimo, įmonės veiklos planavimo, rinkos tyrimų, vadovavimo darbuotojams, verslo būklės kontrolės ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus verslo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Verslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininku.
Asmuo, įgijęs vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, analizuoti susisteminti ir įvertinti rinkos tyrimus, įvertinti esamą įmonės veiklą, priimti sprendimus, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ir jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, organizuoti darbuotojų atranką, skatinti darbuotojus dirbti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, valdyti pokyčius;
- žinoti įvairaus tipo įmonių steigimo tvarką Lietuvoje, LR įmonių įstatymus, įvairius metodus, formuojant verslo įmonės strategiją, verslo plėtros užsienio rinkose principus ir formas, finansinės analizės rūšis, rinkodaros komplekso elementus, reikalavimus įmonės (padalinio) planui rengti, jos sudarymo tvarką ir formą, įvairius konkurencijos tipus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybininkais verslo įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju