Mokymo programos
Kaimo turizmo vadyba
Valstybinis kodas: 653N80001
Kodas pagal ISCED: 52181
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kaimo turizmo vadybininkus gebančius savarankiškai organizuoti kaimo turizmo veiklą, kurti turizmo produktus, aptarnauti klientus ir kt.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji kaimo turizmo vadybininkai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofiją, informacines technologijas, raštvedybą ir verslo korespondenciją, psichologiją, taikomąją matematiką, taikomuosius tyrimus, ekonomikos teoriją ir kt. studijų pagrindų dalykus: kaimo turizmo pagrindus, paslaugų ekonomiką ir verslo organizavimą, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimą, kultūros istoriją, turizmo rinkodarą, buhalterinę apskaitą, kaimo turizmo sodybų įrengimą ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus:
- renginių ir pramogų organizavimo (renginių organizavimo metodiką, turistinių maršrutų organizavimą, sportinės veiklos organizavimą);
- kultūrinio turizmo (kultūrinės pažintinės veiklos metodiką, kultūros paveldą ir išteklius, menų pagrindus, papročius ir tradicijas);
- tradicinius amatus (tautodailės pagrindus, medžio drožybą ir pynimą iš vytelių, audimą, juostų pynimą, rankdarbius, keramiką, tradicinius valgius).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 33 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: kultūrinė pažintinė, paslaugų, specializacijos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami verslo vadybos, paslaugų organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus kaimo turizmo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, rekreacijos ir turizmo studijų krypties programas.
Kaimo turizmo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kaimo turizmo vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju