Mokymo programos
Automobilių techninis eksploatavimas
Valstybinis kodas: 653E21001
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, kurie gebėtų įkurti automobilių traktorių techninės priežiūros įmonę, tirti automobilių traktorių techninės priežiūros rinką, organizuoti mašinų techninį eksploatavimą, konstruoti priežiūrai reikalingą įrangą vadovauti darbuotojams, kontroliuoti veiklos būklę.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji mašinų techninio eksploatavimo specialistai studijuoja bendrojo lavinimo (sociologiją, socialinę psichologiją, kalbas), studijų pagrindų dalykus (ekonomikos pagrindus, vadybą, teisę, fiziką, matematiką, chemiją, inžinerinę grafiką ir techninius matavimus, elektrotechniką ir elektroniką, konstrukcines medžiagas ir medžiagų technologijas, techninę mechaniką), specialiuosius profesinius dalykus (mašinų elementus ir mechanizmus, automobilių įrangą, traktorius, traktorių, automobilių ir variklių teoriją, mašinų eksploataciją, remontą, elektronines valdymo sistemas, mašinų priežiūros ir remonto įmonių technologinį projektavimą) bei dalykus priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: automobilių priežiūros, automobilių remonto, žemės ūkio technikos eksploatavimo, gyvulininkystės mašinų ir stacionarinių įrengimų eksploatavimo arba miškų ūkio technikos eksploatavimo.
Iš viso studijuojamas 31 dalykas. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: kompiuterinės grafikos, technologinių iš medžiagų apdirbimo ir mašinų konstrukcijos, specializacijos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami automobilių priežiūros ir remonto bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus mašinų techninio eksploatavimo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, transporto inžinerijos studijų krypties programas.
Mašinų techninio eksploatavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju