Mokymo programos
Želdynai ir jų dizainas
Valstybinis kodas: 653H92001
Kodas pagal ISCED: 52162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti želdynų ir jų dizaino inžinierius, kurie gebėtų dirbti mokslo, mokymo ir projektavimo įstaigose, besirūpinančiose kraštovaizdžio tvarkymu, dirbti žolinius ir sumedėjusius dekoratyviuosius augalus auginančiose ir jais prekiaujančiose įmonėse ir ūkiuose arba juos steigti, dirbti želdynų priežiūros bei įrengimo srityje arba jas kurti, dirbti floristikos, fitodizaino srityje bei teikti kitas paslaugas, susijusias su želdynų kūrimo ir priežiūros darbais, interjerų apipavidalinimo veiklos srityje pagal darbo, rangos ar patentinės veiklos sutartis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji želdynų ir jų dizaino inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: sociologiją, matematiką, informacines technologijas, botaniką, ekologiją, dailės ir architektūros istoriją, sodų-parkų meno istoriją, chemiją, socialinę psichologiją, ekonomikos teoriją ir kt., studijų pagrindų dalykus: floristinį interjero dizainą, gėlininkystę, želdinimo darbų mechanizavimą, augalų komponavimo pagrindus, agronomijos pagrindus, geodeziją, dendrologijos ir sodo augalų auginimo pagrindus, želdynų projektavimą, įrengimą ir priežiūrą, statybos pagrindus, braižybą ir piešimą ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Bendruomenių ir sodybų želdynų (želdinių priežiūros mechanizavimą, gyvenviečių želdynus, želdinimo paslaugų organizavimą);
- Fitodizaino (floristiką, mažajį sodą, gėlių paruošimą aranžavimui, fitodizaino verslo organizavimą);
- Medelynų ūkio (dekoratyvinių augalų medelynus, pomologiją ir sodo augalų medelynus, medelyno verslo organizavimą).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 42 dalykai.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: technologijos (I, II), kompiuterinio želdynų projektavimo, specializacijos ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 21 savaitė. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dekoratyviųjų augalų auginimo, želdynų projektavimo, želdynų įrengimo ir priežiūros organizavimo, gėlių ir dekoratyvinių augalų panaudojimo interjere bei kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus želdynų ir jų dizaino studijų programą studajas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, kraštotvarkos studijų krypties programas.
Želdynų ir jų dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti želdynų ir jų dizaino inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Želdinių ir dizaino inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti želdinių ir dizaino inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs želdinių ir dizaino inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti parkų, sodų ir kitų želdynų priežiūros darbus, įrengti želdynus pagal architektų parengtus projektus, tvarkyti sodybų, želdinių aplinką, vadovauti dekoratyvinių augalų bei medelynų įrengimui ir priežiūrai, vesti apskaitą įmonėse, tvarkyti jų dokumentus, paruošti želdinimo projektus ir jų dokumentaciją, vadovauti grupei dirbančiųjų, teikti konsultacijas individualių įmonių savininkams, dėl aplinkos tvarkymo ir želdinimo, augalų komponavimo, interjerų apipavidalinimo, želdinių kūrimo ir priežiūros, įkurti želdinimo paslaugų, fitodizaino, sodo ir dekoratyvinių augalų auginimo, bendruomenių ir sodybų želdinimo, gėlininkų kooperatyvus ar draugijas, formuoti kultūrinį kraštovaizdį, išsaugoti etnokultūros pradus, sudaryti gėlių kompozicijas, kurti floristinio dizaino projektus interjere, prižiūrėti ir dauginti dekoratyvinius augalus;
- žinoti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, bendrą Lietuvos Respublikos įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, įmonių veiklos strategiją;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo ir kitų darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su klientais ir kolegomis.
Želdinių ir dizaino inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijoje, vykdančioje studijas pagal želdynų ir jų dizaino studijų programą.
Norintiems siekti želdynų ir dizaino inžinierius kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti želdinių ir dizaino inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję želdinių ir dizaino inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti želdinių ir dizaino inžinieriais įvairiose įmonėse, besirūpinančiose kraštovaizdžio tvarkymu, gėlių ir floristikos parduotuvėse, teikti individualias paslaugas, kurti savo įmonę, susijusią su dekoratyvinių augalų prekyba.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju