Mokymo programos
Socialinis darbas
Valstybinis kodas: 653L50001
Kodas pagal ISCED: 52176
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti socialinius darbuotojus, gebančius nustatyti socialines problemas ir įvertinti socialinius poreikius, planuoti socialinę paramą, analizuoti ir vertinti socialinės paramos rezultatus, koordinuoti socialinės paramos teikimą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: teisės pagrindus, taikomuosius tyrimus, profesinę etiką, vadybos pagrindus, švietimo ir socialinę politiką ir kt., studijų pagrindų dalykus: socialinę, specialiąją pedagogiką ir psichologiją, asmenybės raidos, šeimos psichologiją ir bendrąją psichoterapiją, visuomenės sveikatos, socialinės teisės pagrindus, žmogaus fiziologiją ir higieną ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Socialinių paslaugų (įstaigų administravimą, personalo vadybą, paslaugų rinkodarą, individualų socialinį darbą, slaugos, socialinių paslaugų pagrindus, meno terapiją ir kt.)
- Socialinio darbo švietimo srityje (socialinių inovacijų projektavimą, krizinių situacijų edukacinėje aplinkoje pravenciją, individualų socialinį darbą ir kt.)
- Socialinio darbo bendruomenėje (renginių organizavimą, psichologinį konsultavimą, socialinius projektus ir programas, meno terapiją, individualų socialinį darbą ir kt.)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 36 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė, socialinio darbo, socialinė pedagoginė ir specializacijos praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su klientais bei jų aplinka, socialinės paramos planavimo, vertinimo bei koordinavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinio darbo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, socialinio darbo studijų krypties programas.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialiniais darbuotojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialiniu darbuotoju.
Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo kvalifikaciją, turi:
gebėti išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas, kurti duomenų bazę ir naudotis informacijos technologijomis, organizuoti socialinės situacijos tyrimą, išsiaiškinti kliento galimybes problemai spręsti, vykdyti ir apibendrinti taikomuosius socialinius tyrimus, teikti išvadas bei pasiūlymus, nustatyti paramos galimybes, parinkti tinkamus darbo metodus, pateikti klientui argumentų, kaip spręsti problemą ar jos išvengti, patarti klientui, kaip pasinaudoti norminiais dokumentais, vykdyti švietėjišką veiklą, koreguoti paramos procesą, nustatyti kliento ir jo aplinkos pokyčius, skatinti savanorius įsitraukti į paramos procesą, koordinuoti komandinį darbą, atstovauti savo institucijai, inicijuoti ir plėtoti socialines paslaugas, atstovauti kliento interesams įvairiose institucijose, tarpininkauti tarp kliento, jo socialinės aplinkos ir kitų institucijų, teikiant socialinę paramą, rengti veiklos planus bei vykdyti nacionalines ir tarptautines socialines programas, derinti savanorišką ir profesionalią socialinę veikląžinoti asmenybės socialines, psichologines ypatybes, įstatymus ir norminius aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, kitų profesijų atstovų veiklos ypatumus, konfliktų sprendimo metodus ir būdus, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatas, socialinio darbo srities pasiekimusmokėti efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, jų artimaisiais, kitomis valstybinėmis įstaigomis, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir operatyviai, organizuoti savo darbą, lanksčiai spręsti problemas, nestereotipiškai vertinti reiškinius
Socialinio darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniais darbuotojais socialines paslaugas teikiančiose institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju