Mokymo programos
Informacinių sisitemų inžinerija
Valstybinis kodas: 653E15001
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kompiuterinės technikos inžinierius, gebančius parinkti techninę ir programinę kompiuterinių sistemų įrangą, projektuoti, tobulinti ir valdyti kompiuterių tinklus, parinkti telekomunikacijų įrangą, organizuoti ir atlikti kompiuterių techninės bei programinės ir telekomunikacijų įrangos diegimą, parinkti kompiuterių tinklų administravimo priemones, užtikrinti informacinės sistemos duomenų saugumą bei spręsti techninės ir programinės įrangos efektyvaus funkcionavimo palaikymo problemas, organizuoti su tuo susijusią veiklą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji kompiuterinės technikos inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus (sociologiją, socialinę psichologiją, specialybės kalbos kultūrą, anglų kalbą), studijų pagrindų dalykus (matematiką, fiziką, informacines technologijas, inžinerinę grafiką, elektrotechniką, elektronikos pagrindus, kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, kompiuterių tinklus, kompiuterinių darbo vietų ir tinklų administravimą, duomenų bazes) bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenktamos specializacijos: kompiuterių tinklų įrengimo ir priežiūros, kompiuterinio projektavimo arba kompiuterinių paslaugų verslo.
Iš viso studijuojami 32 dalykai. 5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: informacinių technologijų, kompiuterių ir tinklų montavimo, kompiuterinių darbo vietų ir tinklų įrengimo, verslo planavimo ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kompiuterių tinklų projektavimo ir valdymo, techninės ir programinės kompiuterinių sistemų įrangos parinkimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus kompiuterinės technikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, informatikos inžinerijos studijų krypties programas.
Kompiuterinės technikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kompiuterinės technikos inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju