Mokymo programos
Telekomunikacijų fizika ir elektronika
Valstybinis kodas: 612H61001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos telekomunikacijų ir elektronikos inžinerijos specialistus, gebančius teorines ir praktines žinias panaudoti darbui telekomunikacijų, elektronikos, aukštųjų technologijų įmonėse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji telekomunikacijų fizikos ir elektronikos bakalaurai studijuoja bendruosius dalykus: darbo saugą, kompiuterių įvadą, užsienio kalbą, lietuvių kalbos kultūrą, visuotinę kultūrų ir civilizacijų istoriją ir kt. bei specialybės dalykus: aukštąją matematiką, eksperimentinę fiziką, programavimą, informacijos teoriją, kietųjų kūnų fiziką ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus telekomunikacijų fizikos ir elektronikos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos telekomunikacijų ir elektronikos inžinerijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos telekomunikacijų ir elektronikos inžinerijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti su telekomunikacijų bei elektronikos įrenginiais ir jų sistemomis, naudoti mokslinio darbo įgūdžius ir juos pritaikyti naujų telekomunikacijų ir elektronikos technologijų bei įrenginių kūrime
- žinoti šiuolaikines informacines technologijas, telekomunikacijų ir elektronikos sistemų įrenginių veikimo fizikinius principus
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, partneriais bei klientais
Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal telekomunikacijų fizikos ir elektronikos studijų programą.
Norintiems siekti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti telekomunikacijų fizikos ir elektronikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti telekomunikacijų, elektronikos ir kitose giminingose srityse (kompiuterinės elektronikos, kompiuterinio valdymo) ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju