Mokymo programos
Vadyba ir verslo administravimas
Valstybinis kodas: 612N90001
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vadybos ir verslo administravimo bakalaurus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą su asmenine kompetencija susijusį darbą šiose verslo įmonės veiklos srityse: įmonės kūrimas, rinkos tyrimas, verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas, įmonės (veiklos) organizavimas pagal verslo pobūdį, vadovavimas darbuotojams, verslo būklės kontrolė, verslo plėtra. Absolventas geba taikyti ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, ekonominę geografiją, Lietuvos ūkio istoriją, mokslinių tyrimų pagrindus, verslo studijų įvadą, politologijos įvadą, demografiją, bei specialybinius dalykus: aukštąją matematiką, ekonomikos teoriją, informacijos ir komunikacijos technologijas vadybą, finansinę apskaitą, gamybos organizavimą, verslo ir paslaugų ekonomiką, ekonometriką, civilinę ir darbo teisę, tarptautinę ekonomiką ir kitus dalykus.
Studijų programoje numatytos keturios specializacijos: buhalterinė apskaita ir auditas, draudimo vadyba, komercija ir verslo organizavimas.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju specialiųjų dalykų egzaminu (apskaita, vadyba, rinkodara, informatika ir informacinės sistemos). Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Vadybos ir verslo administravimo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti vadybos ir verslo administravimo vadybininkais, apskaitininkais, buhalteriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybos ir verslo administratoriaus darbą.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai atlikti sudėtingą, su asmenine atsakomybe susijusį darbą šiose verslo įmonės veiklos srityse: įmonės kūrimas, rinkos tyrimas, verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį, vadovavimas darbuotojams, verslo būklės kontrolė, verslo plėtra; gebėti taikyti ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
- žinoti vadybos ir administravimo bei ekonomikos mokslo tendencijas, Lietuvos ir tarptautinės rinkos kūrimo ir funkcionavimo prielaidas bei procesus, vadybos ir ekonomikos krypties problemas bei jų sprendimo galimybes, valdymo teorijas, sprendimų priėmimo metodus, pagrindinius ekonominės analizės metodus, verslo vertės, verslo projektų vertinimo metodus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius bei priimti vadybinius sprendimus, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administratoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybininku, apskaitininku, buhalteriu, auditoriumi, komersantu, verslo organizavimo specialistu įvairiose vyriausybinėse organizacijose, šalies ir užsienio šalių įmonėse bei jų filialuose, bendrovėse ir kitose institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju