Mokymo programos
Kultūros vadyba
Valstybinis kodas: 612N28001
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Tikslas: parengti socialinių mokslų profilio specialistus, kurie turėdami plačią humanitarinę kompetenciją. ir analitinius gebėjimus, galėtų sėkmingai dirbti šiuolaikinėje kultūros rinkoje.
Reikalavimai ir rekomendacijos stojančiajam: vidurinis išsilavinimas; rekomenduojama baigusiems neformaliojo ugdymo meno mokyklas, turintiems kultūrinės veiklos patirtį.
Pagrindiniai studijų dalykai: kultūros studijų įvadas; mikroekonomika; makroekonomika; socialinio tyrimo metodika; apskaita; kultūros verslo organizavimas; teisės pagrindai; kultūros ekonomika; finansinės veiklos analizė; įmonės finansai; kultūros projektų vadyba; kultūros marketingas; kultūros sociologija; kultūra ir vartojimas. Praktika: kultūros vadyba, 480 val.
Tolesnių studijų galimybės: socialinių mokslų studijų srities, vadybos krypties magistro programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ši kvalifikacija reikalinga vadybininko profesijai, ją galima įsigyti universitetuose.
Svarbiausios kompetencijos: sisteminis ir analitinis kultūros reiškinių ir procesų žinojimas; kultūros procesų analizės įgūdžiai, taikant socialinių tyrimų ir kokybinių tyrimų metodikas; kultūros projektų rengimas; kultūros verslo organizavimas ir paslaugų kultūros rinkai teikimas.
Norintiems siekti minėtos kvalifikacijos, būtinas vidurinis išsilavinimas; rekomenduojama baigusiems neformaliojo ugdymo meno mokyklas, turintiems kultūrinės veiklos patirtį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytos kvalifikacijos nėra pripažįstamos.
Įgijus kultūros vadybininko kvalifikaciją, galima dirbti meno organizacijose (teatruose, kino teatruose, koncertų organizavimo įstaigose, įrašų studijose); įvairiuose kultūros administravimo lygiuose (kultūros ministerijoje, savivaldybių kultūros skyriuose; kultūros centruose); reklamos agentūrose ir įmonių reklamos skyriuose; turizmo agentūrose; laisvalaikio ir pramogų centruose; žiniasklaidoje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju