Mokymo programos
Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija
Valstybinis kodas: 612Q80001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

- Studijų programa skirta rengti klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos specialistus, gebančius analizuoti Senovės Graikijos ir Romos istoriją, kultūrą, literatūrą, filosofiją, tyrinėti indoeuropiečių kalbų bendrumus bei antikinės literatūros ir kultūros įtaką pasaulinei literatūros ir kultūros raidai, dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis.
- Klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
- Pagrindiniai studijų dalykai:
Graikų kalba ir autoriai: Pirmame etape nagrinėjama graikų kalbos gramatika ir sintaksė. Vėliau yra skaitomos ištraukos iš graikų autorių kūrinių (Platonas, Ksenofontas, Homeras, Euripidas ir kt.).
Lotynų kalba ir autoriai: Pirmame etape įgyjamos pagrindinės lotynų kalbos fonetikos, morfologijos, sintaksės žinios. Vėliau yra skaitomos ištraukos iš romėnų autorių kūrinių (Cezaris, Ovidijus, Ciceronas, Katulas, Horacijus ir kt.).
Graikijos istorija: Pateikiami Graikijos istorijos pagrindiniai faktai ir procesai bei jų vieta istoriniame kontekste.
Graikijos kultūros istorija: Supažindinama su pagrindiniais Graikijos kultūros istorijos laikotarpiais ir su būdingiausiais tų laikotarpių bruožais, reiškiniais, meno paminklais.
Romos kultūros istorija: Supažindinama su pagrindiniais Romos kultūros istorijos laikotarpiais ir su būdingiausiais tų laikotarpių bruožais, reiškiniais, meno paminklais.
Romos istorija: Pateikiama Senovės Romos istorijos periodizacija, aptariami pagrindiniai įvykiai ir procesai.
Antikos filosofija: Supažindinama su antikinės filosofijos tematika ir pagrindinėmis problemomis, aptariamos svarbiausios filosofinės sąvokos, apžvelgiama antikinės filosofijos raida.
Graikijos literatūros istorija: Supažindinama su Graikijos literatūra kaip Antikos kultūros fenomenu, formavusiu Vakarų civilizaciją, aptariamos šio fenomeno ypatybes, raida, išnagrinėjami svarbiausi kūriniai ir autoriai, atskleidžiamos graikų literatūros interpretacijos problemos.
Romėnų literatūros istorija: Supažindinama su svarbiausiais romėnų literatūros reiškiniais, išnagrinėjami svarbiausi kūriniai ir autoriai, atskleidžiamos romėnų literatūros interpretacijos problemos.
- Studentų praktikai skirta 224 val. (iš jų 64 val. - 5 studijų semestre ir 160 - 7 studijų semestre): Graikų autoriai ir mokomoji praktika (32 val.), Lotynų autoriai ir mokomoji praktika (32 val.), Mokslinė praktika (160 val.)
- Studijos baigiamos bakalauro baigiamojo darbo gynimu. Įvykdžiusiam programą ir apgynusiam baigiamąjį darbą studentui suteikiamas klasikinės filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
- Baigus klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

- Įgiję klasikinės filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje, muziejuose, archyvuose, bibliotekose, leidyklose, redakcijose.
- Asmuo, įgijęs klasikinės filologijos bakalauro kvalifikaciją, turėtų: gebėti analizuoti kalbos ir literatūros raišką, įžvelgti indoeuropiečių kalbų bendrumus ir sąveiką, analizuoti Senovės Graikijos ir Romos istoriją, kultūrą, literatūrą, filosofiją bei antikinės literatūros ir kultūros įtaką pasaulinės literatūros ir kultūros raidai, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis;
žinoti senosios graikų ir lotynų kalbų aspektus, pagrindinius antikinės literatūros etapus, svarbiausius antikinės kultūros dalykus ir antikinės filosofijos problemas;
mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
- Klasikinės filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal klasikinės filologijos studijų programas. Lietuvoje tokius specialistai rengiami tik Vilniaus universitete.
- Norintiems siekti klasikinės filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
- Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti klasikinės filologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju